Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Nadat de Heer Jezus was opgestaan en naar de hemel opgestegen, begonnen alle christenen die oprecht in Hem geloofden, uit te kijken naar Zijn wederkomst. Vooral wij die in de laatste dagen zijn geboren, kijken zelfs meer uit naar Zijn tweede komst, wanneer Hij ons zal opnemen in het hemelse koninkrijk. Zijn we ons bewust van de manier waarop wij de wederkomst van de Heer zullen zien terwijl we vasthouden aan deze hoop? Deze vraag heeft betrekking op de belangrijke kwestie of we al dan niet in staat zijn om de komst van de Heer te verwelkomen, dus is het essentieel dat we dit serieus bespreken.

lees verder