Zal de naam van God in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?

Wanneer we denken aan de naam van de Heer Jezus, dan denken we vaak aan deze Bijbelverzen: “Jezus ​Christus​ blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8). “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12).  Door deze verzen geloven velen dat de naam van de Heer Jezus nooit zal veranderen, en dat als Zijn naam niet Jezus is wanneer Hij terugkomt in de laatste dagen, we dan moeten weigeren om in Hem te geloven of om Hem te volgen.

lees verder