Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus’ wederkomst?

Noot van de redacteur: In hoofdstuk 22 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus een paar keer: “Ik kom snel.” Het staat vast dat elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft hoopt de teruggekeerde Heer Jezus te kunnen ontvangen en met Hem te dineren op het bruiloftsbanket. Dus, wat moeten we doen om klaar te zijn om de teruggekeerde Heer te ontvangen? Lees het volgende om het antwoord te ontdekken.

Zal de wederkomst van Jezus worden geopenbaard aan de dominees en de ouderlingen?

lees verder