Bijbeltekst van de dag – Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;

– 1 Petrus 4:17

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers zien we dat de wederkomst van de Heer in de laatste dagen is om het oordeelswerk uit te voeren dat begint bij het huis van God. Veel broeders en zusters in de Heer kunnen vragen, zal de Heer ons niet direct opnemen in het koninkrijk van de hemel als Hij terugkeert in de laatste dagen? Waarom moet Hij het oordeelswerk nog doen? In feite is Gods oordeelswerk in de laatste dagen het werk van het zuiveren van de mens en het vervolmaken van de mens. God zei ooit “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

lees verder