De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie:

Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40).

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Mat. 24:37).

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Mat. 24:27).

lees verder