Hoe zal de Heer precies komen?

De rampen worden wereldwijd steeds erger. Veel christenen verlangen gretig naar de terugkomst van Jezus, zodat zij Hem kunnen verwelkomen. Hoe zal de Heer Jezus dan precies terugkomen? Veel mensen geloven dat de Heer met grote glorie op de wolken af zal dalen, maar als wij de Bijbel goed lezen zullen wij ontdekken dat er nog een manier over de terugkomst van de Heer Jezus in de laatste dagen staat voorspelt. Bijvoorbeeld: “Zie, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht” (Lukas 17:24-25). Als de Heer Jezus direct publiekelijk op de wolken zou zijn, hoe kan dan de terugkeer van de Heer Jezus zoals deze in de Bijbel beschreven staat “als een dief” dan in vervulling gaan? Als de Heer Jezus Christus publiekelijk op de wolken komt, zullen alle ogen Hem zien; waarom zou dan nog iemand moeten roepen: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” Bovendien, als de Heer openlijk op de wolken verschijnt, dan zal iedereen zeker voor Hem buigen om Hem te ontmoeten; hoe moet de Heer dan “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht”? Hieruit kunnen wij zien dat de Heer niet alleen terugkomt door in het openbaar op de wolken af te dalen, maar dat Hij ook in het geheim af zal dalen. Hoe zullen deze twee verschillende soort profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus uitkomen? Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten? Ik heb hierover op internet gezocht en zag de volgende video: ‘Verlangen’ clip 1- Op deze wijze zal de Heer terugkomen. Hierdoor begreep ik het eindelijk.

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 – Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24: 30). Zij geloven dat als de Heer terugkeert, Hij beslist zal afdalen op een wolk. Maar andere profetieën in de Bijbel zeggen: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16: 15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet” (Matteüs 25: 6). Er zijn dus, naast de profetie dat de Heer openlijk zal afdalen op een wolk, ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen. Dus hoe ziet Zijn terugkomst er nu echt uit?