Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Bijbelverzen ter referentie:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God” (Joh. 1:1-2).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid” (Joh. 1:14).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh. 14:6).

Wat ik gezegd heb is geest en leven” (Joh. 6:63).

Relevante woorden van God:

“De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en is voor de mens onbereikbaar.”

“‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord is vlees geworden.’ Dit (het werk van het verschijnen van het Woord in het vlees) is het werk dat God in de laatste dagen zal volbrengen en dit is het laatste hoofdstuk van Zijn gehele managementplan en daarom moet God op aarde komen en Zijn woorden in het vlees zichtbaar maken.”

Lees verder Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus