‘Op missie’ Clip 1 – Wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij aan het kruis sprak: ‘Het is volbracht’?

Sommige mensen denken dat ‘Het is volbracht’ wat de Heer Jezus zei aan het kruis betekent dat Gods werk van de redding allen is voltooid, is het echt? Waarom heeft de Heer Jezus dan voorspeld: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”. (Johannes 16:12-13) Het bewijst dat Gods werk van de redding niet allemaal is voltooid. God zal terugkomen. Wat betekent ‘Het is volbracht’ precies? Laten we kijken naar clip van de film ‘The Gospel Messenger’ om het antwoord te zoeken.

Christelijke film ‘Op missie’ Hele film

De christen Chen Yixin gelooft al vele jaren in de Heer, en had het geluk dat ze de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen mocht verwelkomen – Almachtige God! De woorden van Almachtige God gaven haar inzicht in het intense verlangen van God om de mensheid te redden, en ze begreep daardoor nu ook welke missie en verantwoordelijkheid een schepsel op zich moet nemen. Daarom begon ze het evangelie te verspreiden en deed ze getuigenis van Gods werk in de laatste dagen. Dit werk voert haar naar tal van steden en provincies, waarbij ze telkens weer lijdt onder de onderdrukking en afwijzing door religieuze kringen, alsmede onder de vervolging door de CCP-regering. Ze moet eindeloos lijden ondergaan. Begeleid door de woorden van God blijft ze echter haar missie trouw, en onbevreesd voor de gevaren blijft ze dapper voorwaarts gaan …