Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Het is grootste hoop van elke persoon die oprecht in de Heer gelooft om de Heer te verwelkomen. Nu worden de rampen over de hele wereld groter en groter. De profetieën over terugkeer van de Heer zijn in wezen bijna vervuld. Veel gelovigen hebben het gevoel dat de Heer misschien is teruggekeerd. Op dit kritieke moment van het verwelkomen van de komst van de Heer, hoorden sommige mensen de dominee vaak zeggen: “Iedereen die de wederkomst van de Heer predikt, is vals.” Als ze iemand op internet horen die getuige is van de terugkeer van de Heer, doen ze niet hun best te zoeken en te onderzoeken, omdat ze denken dat ze op deze manier niet door de valse christussen misleid zullen worden. Als we niet leren onderscheiden en passief preventief zijn, is dit dan in overeenstemming met God wil? Als we onszelf blindelings beschermen tegen de valse christussen, Gods werk en verschijning niet actief zoeken en onderzoeken omdat er valse christussen en profeten zullen zijn volgens de Bijbelse profetie, sluiten we dan niet Christus van de laatste dagen buiten? Missen we dan niet de gelegenheid om de Heer te verwelkomen en door de Heer opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk? Dus of we onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en valse christussen, houdt verband met de vraag of we echt gered kunnen worden! Zolang we het principe van het onderscheiden tussen de ware Christus en de valse christussen beheersen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we door valse christussen zullen worden misleid.

Lees verder Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen