Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Wanneer mensen deze titel zien, zullen sommige mensen misschien zeggen: in die tijd vertoonde de Heer Jezus veel wonderen en tekenen, en schonk veel rijke genade aan de mens, dus wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zal Hij nog steeds wonderen en tekenen vertonen, anders is Hij niet de teruggekeerde Heer. Dus hebben we er ooit over nagedacht, of dit gebaseerd is op de woorden van de Heer Jezus? Als er geen basis is in de woorden van de Heer, is zo’n mening niet geldig. Laten we, met betrekking tot hoe de Heer zal werken om mensen in de laatste dagen te redden, eens kijken wat Gods woorden zeggen.

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13). Er worden op veel plaatsen in Openbaring 2-3 geprofeteerd: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

God zegt: “God is in de eerste plaats op aarde gekomen om Zijn woorden te spreken. Waar jij je mee bezighoudt, is het woord van God, wat je ziet is het woord van God, wat je hoort is het woord van God, waar je je aan vasthoudt is het woord van God, wat je ervaart is het woord van God, en deze incarnatie van God gebruikt in de eerste plaats het woord om de mensen te vervolmaken. Hij laat geen tekenen en wonderen zien en doet ook vooral niet het werk dat Jezus in het verleden heeft gedaan. Hoewel Zij God zijn en beiden vleesgeworden zijn, zijn Hun bedieningen niet hetzelfde. Toen Jezus kwam, deed Hij ook een deel van het werk van God en sprak Hij een aantal woorden, maar wat was het belangrijkste werk dat Hij volbracht? Wat Hij vooral volbracht was het werk van de kruisiging. Hij werd gelijk aan zondig vlees om het werk van de kruisiging te volbrengen en de gehele mensheid te verlossen, en het was in het belang van de gehele zonde van de mensheid dat Hij het offerlam voor onze zonden werd. Dit is het meest belangrijke werk dat Hij heeft volbracht.”

Gods woorden vertellen ons duidelijk dat Gods terugkeer in de laatste dagen niet is om wonderen en tekenen te vertonen, maar om woorden uit te drukken om de mens te oordelen, te louteren en uiteindelijk te vervolmaken. Daarom, wanneer we iemand horen prediken dat de Heer is teruggekeerd en vele waarheden heeft verkondigd, moeten we onze ideeën en verbeeldingen opzij zetten en deze woorden zorgvuldig lezen. Als we er éénmaal zeker van zijn dat deze woorden de uitspraken van de teruggekeerde Heer zijn, moeten we ze aanvaarden en gehoorzamen, zodat we de kans hebben om de Heer te verwelkomen (Lees meer: terugkomst van Jezus).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s