Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Veel mensen zien dat er in de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken …” (Openbaring 1:7). “En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Daarom geloven ze dat de Heer zeker op de wolken zal neerdalen wanneer Hij terugkeert. Maar de rampen vinden wereldwijd vaak plaats, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn in de laatste dagen al verschenen, waarom hebben we de Heer tot nu toe dan niet op de wolken zien neerdalen? Is er werkelijk maar één manier waarop de Heer terugkomt?

Bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer hebben we allemaal een belangrijk punt genegerd, namelijk dat er profetieën in de Bijbel zijn over de heimelijke komst van de incarnatie van de Heer als “de Mensenzoon”. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Deze Bijbelteksten vermelden “als een dief” “En te middernacht klonk er een geroep”, wat aantoont dat de Heer in stilte en in het geheim zal komen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen. Waar verwijst “de Mensenzoon” naar? Als het gaat om de Mensenzoon, moet Hij uit de mens geboren zijn en een normale menselijke natuur hebben, net zoals de Heer Jezus vlees werd en onder de mensen leefde naar het beeld van een gewoon normaal persoon. Men kan zien dat de “de Mensenzoon” verwijst naar de geïncarneerde God, en het spirituele lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien vermeldt de Bijbel ook dat “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht”. Dit vers vermeldt duidelijk dat de Heer veel zal lijden wanneer Hij terugkeert, en zelfs door de generatie zal worden afgewezen. We weten allemaal dat alleen wanneer God incarneert en de Mensenzoon wordt, Hij door de mensheid kan worden afgewezen, omdat het voorkomen van geïncarneerde God te gewoon is en mensen Zijn goddelijke essentie niet kennen en Hem als een gewoon persoon zullen behandelen, dus God zal veel lijden. Maar wanneer de Heer terugkeert om aan mensen in een geestelijk lichaam te verschijnen, of het nu goede mensen zijn of slechte mensen zijn, gelovigen of ongelovigen, of zelfs degenen die God weerstaan, ze zullen allemaal moeten buigen en God moeten aanbidden. Wie durft God af te wijzen? Hoe kan God lijden? Dit toont aan dat de Heer in de laatste dagen door middel van incarnatie als de Mensenzoon zal neerdalen om de mens te redden, daarna zal Hij openlijk verschijnen om het goede te belonen en om het kwade te straffen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s