Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

De incarnatie is een groot mysterie, niemand heeft het gedurende duizenden jaren begrepen. In die tijd kenden de Farizeeën de Heer Jezus niet als de vleesgeworden God (Lees meer: Jezus Christus), en beschouwden de Heer Jezus als een gewoon persoon om zich tegen Hem te verzetten en te veroordelen, en nagelden de Heer Jezus aan het kruis en vervielen uiteindelijk in de straf van God; Nu is God opnieuw vlees geworden. Sommige mensen worden door de geruchten beïnvloed en herkennen de vleesgeworden God niet, veroordelen en beoordelen Hem zelfs, is dit niet de herhaling van de grote fout van de Farizeeën in hun verzet tegen God? Het uiteindelijke resultaat zal hetzelfde zijn als dat van de Farizeeën. Het is duidelijk dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie heel belangrijk voor ons is om de Heer in de laatste dagen te verwelkomen. Dus wat is de incarnatie precies?

God zegt: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt.

Omdat Hij een mens met de essentie van God is, staat Hij boven alle geschapen mensen, boven iedere mens die het werk van God kan uitvoeren. En dus is Hij, onder allen met een menselijk omhulsel net als Hij en onder allen die menselijkheid bezitten de enige die de geïncarneerde God Zelf is – alle anderen zijn geschapen mensen. Hoewel ze allen menselijkheid bezitten, hebben geschapen mensen alleen maar menselijkheid, terwijl de vleesgeworden God anders is: in Zijn vlees heeft Hij niet alleen menselijkheid, maar ook – nog belangrijker – goddelijkheid. Zijn menselijkheid kan herkend worden in de uiterlijke verschijning van Zijn vlees en in Zijn dagelijks leven, maar Zijn goddelijkheid is moeilijker waar te nemen. Omdat Zijn goddelijkheid alleen wordt uitgedrukt als Hij menselijkheid heeft, en niet zo bovennatuurlijk is als de mensen zich voorstellen, kunnen zij die slechts met de grootste moeite zien. Zelfs vandaag de dag vinden mensen het nog heel moeilijk de ware essentie van de vleesgeworden God te doorgronden. Ik denk in feite dat zelfs nu ik er al zolang over heb gesproken, de meesten van jullie het nog steeds een mysterie vinden. Het is eigenlijk heel eenvoudig: Omdat God vlees is geworden is Zijn essentie een combinatie van menselijkheid en goddelijkheid. Deze combinatie wordt God Zelf genoemd, God Zelf op aarde.

Uit Gods woord zien we dat de geïncarneerde God Gods Geest is die vlees is geworden, dat wil zeggen dat de hemelse God een mens wordt, onder de mensen spreekt en werkt om de mens te redden. Hij heeft zowel een normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Hij kan Gods gezindheid en wat God heeft en is uitdrukken en kan de waarheid overal en altijd volgens de behoefte van de mensheid uitdrukken om de mens te voorzien en de mens te redden. Hij kan Gods eigen werk verrichten. Net zoals de Heer Jezus van buitenaf een gewoon en normaal persoon is, maar de Heer Jezus kon de waarheid uitdrukken en mensen de weg van berouw geven. De Heer Jezus had het gezag om de zonden van mensen te vergeven en kon het werk van kruisiging doen om de hele mensheid te verlossen. Dit kan niemand het bereiken.

Bekijk de video om meer over de waarheid van de incarnatie te begrijpen en om de terugkeer van de Heer te verwelkomen …

Link adres: ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s