Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

In feite negeren we een belangrijk punt bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer, dat wil zeggen dat er ook nog de profetieën in de Bijbel zijn waarin de Heer in het geheim neerdaalt. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Deze Bijbelteksten vermelden “als een dief” “En te middernacht klonk er een geroep”, wat aantoont dat de Heer in stilte en in het geheim zal komen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen. Waar verwijst “de Mensenzoon” naar? Als het gaat om de Mensenzoon, moet Hij uit de mens geboren zijn, ouders hebben en Degene van vlees en bloed worden, net zoals de Heer Jezus vlees werd en onder de mensen leefde naar het beeld van een gewoon normaal persoon. Met andere woorden “de Mensenzoon” verwijst naar de geïncarneerde God, en het spirituele lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien vermeldt de Bijbel ook dat “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.” Dit vers vermeldt duidelijk dat de Heer veel zal lijden wanneer Hij terugkeert, en zelfs door deze generatie zal worden afgewezen. We weten allemaal dat alleen wanneer God incarneert en de Mensenzoon wordt, Hij door de mensheid kan worden afgewezen, omdat het voorkomen van de geïncarneerde God te gewoon is en mensen Zijn goddelijke essentie niet kennen en Hem als een gewoon persoon zullen behandelen en Hem zelfs zullen veroordelen en afwijzen, zal God dus veel lijden. Maar wanneer de Heer op de wolken neerdaalt om aan mensen te verschijnen, of het nu goede mensen zijn of slechte mensen zijn, gelovigen of ongelovigen, of zelfs degenen die God weerstaan, zullen ze allemaal op de knieën voor God moeten vallen en God moeten aanbidden. Wie durft God af te wijzen? Hoe kan God lijden? Daarom zal de Heer vlees worden en als de Mensenzoon aan de mensheid verschijnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s