Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

In de Bijbel staat duidelijk het volgende geprofeteert: “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25). Deze Bijbeltekst (Lees meer: Bijbel lezen) vermeldt: “de komst van de Mensenzoon”, wat ernaar verwijst dat de Heer opnieuw zal incarneren wanneer Hij terugkeert. Als er wordt gesproken over “de Mensenzoon”; verwijst dit naar een mens met vlees en botten, als het Gods geest is, kan het niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien alleen als God door de Mensenzoon vlees wordt, kan Hij veel lijden en door deze generatie worden verworpen. Als hij een Geest is, kan Hij absoluut niet lijden en niemand durft Hem dan te verwerpen. Het is te zien dat God in de vorm van de Mensenzoon aan de mensen zal verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert. Dat wil zeggen; God zal door middel van de incarnatie aan de mensen verschijnen. Als we de waarheid over de incarnatie echter niet begrijpen, zullen we gemakkelijk door allerlei geruchten misleid kunnen worden en de geïncarneerde Christus van de laatste dagen als een persoon behandelen, zodat het gemakkelijk is om Gods redding van de laatste dagen te verliezen. Het is duidelijk te zien dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie te belangrijk is om de Heer te verwelkomen. Dus wat is de vleeswording precies? Laten we naar een paar passage vanuit Gods woorden kijken.

Gods woord zegt: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt.

De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. … Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien.

De Christus met normale menselijkheid is vlees waarin de Geest gerealiseerd is met een normale menselijkheid, gewoon verstand en menselijke gedachten. ‘Gerealiseerd worden’ betekent dat God mens wordt, dat de Geest vlees wordt. Duidelijk gezegd, het is als God Zelf vlees bewoont met een normale menselijkheid en hierdoor Zijn goddelijk werk tot uitdrukking brengt. Dit is wat gerealiseerd of geïncarneerd betekent.

We kunnen uit Gods woord begrijpen dat de incarnatie betekent dat Gods Geest wordt verwezenlijkt in het vlees. Gods Geest is gehuld in vlees en wordt een gewone Mensenzoon om Zijn woord en werk op de aarde te brengen en aan de mens te verschijnen. Dat wil zeggen dat God in de hemel mens is geworden om te spreken, Zijn werk te doen, de mens te verlossen en te redden in de mensenwereld. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. In Zijn verschijning alleen lijkt Gods incarnatie slechts een gewoon en normaal menselijk wezen. Hij heeft dezelfde leefregels en neemt deel aan dezelfde activiteiten als ieder ander normaal mens. Hij bezit emoties, zoals elk ander normaal mens: Hij leeft praktisch en realistisch in het gezelschap van mensen. In Zijn uiterlijke verschijning lijkt Hij niet anders dan wie dan ook. Maar de ware essentie van de geïncarneerde God is goddelijkheid. Hij kan Gods gezindheid uitdrukken, alles wat God is en heeft. In overeenstemming met de behoeften van de mens kan Hij de waarheid uitdrukken om altijd en overal leven te geven en de mens te redden. Hij kan het werk van God Zelf doen waar niets anders in de hele schepping toe in staat is. We weten allemaal dat de Heer Jezus de incarnatie van God en dus Christus is. In Zijn uiterlijke verschijning lijkt Hij net als wij een gewoon en normaal mens. Maar de Heer Jezus kan de waarheid uitdrukken en de mens de weg van berouw geven. Hij heeft het gezag om de mens zijn zonden te vergeven en gekruisigd te worden om het werk van de verlossing van de mensheid te voltooien. Geen mens is daartoe in staat. De Heer Jezus kan ook tekenen en wonderen verrichten. Hij kan de winden en de zee tot bedaren breng, vijfduizend mensen voeden met slechts vijf broden en twee vissen, en de doden opwekken enzovoort. Ook reisde de Heer Jezus ver om te prediken. In overeenstemming met de echte behoeften van de mens drukte Hij de waarheid uit om altijd en overal leven te geven en de mens te leiden, zodat de mens kon zien dat Zijn woorden en werk die van de ware en praktische God waren. De woorden en het werk van de Heer Jezus zijn een manifestatie van Gods levensgezindheid en alles wat God heeft en is. Geen geschapen mensen bezitten dit of zijn in staat om zulke verworvenheden te bereiken. Dit is het bewijs dat de Heer Jezus de geïncarneerde God is. Hoewel Hij normale menselijkheid bezit, is Zijn essentie goddelijk. Als zodanig kan Hij de waarheid en Gods stem uitdrukken. Hij kan als God werken om Gods werk te doen. Dus als we alleen de normale menselijkheid van Christus zouden zien, zouden we geneigd zijn Hem te behandelen als een gewoon mens. Maar als we zouden beseffen dat alles wat Christus zegt de waarheid is, dat Hij Gods gezindheid en alles wat God is en heeft manifesteert en de daden van God zouden zien in het vlees, alleen als we dit niveau zouden bereiken, zouden we de goddelijke essentie van Christus leren kennen en kunne kennen dat de Mensenzoon die heeft gesproken de geïncarneerde God is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s