Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden

God zal ons in alle waarheid leiden

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13).

We kunnen duidelijk aan de woorden van de Heer Jezus zien dat Hij niet alle waarheden uitdrukte en dat Hij ons veel waarheden zal vertellen wanneer Hij terugkomt, want we hadden niet de gestalte om ze te dragen. We weten allemaal dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade alleen de waarheden heeft uitgedrukt die de mensheid verloste, de weg van berouw heeft gebracht en de manier aanduidde van beoefenen om zich te bekeren, zodat de mens hun zonden kwijt kon en genieten van grenzeloze zegeningen en waarheden van God. Hoewel onze zonden door God zijn vergeven, begaan we nog steeds zonden ondanks onszelf, waardoor we in een cyclus van zondigen en belijden leven, en we hebben de zonde niet afgeworpen of zijn niet gereinigd. Gods koninkrijk is heilig en zij die nog steeds zonden begaan, mogen absoluut het koninkrijk van God niet binnengaan. We hebben echter niet de manier om te ontsnappen aan zonde en zuivering te bereiken. Dat komt omdat er nog veel waarheden zijn die we niet begrijpen. We moeten wachten op de komst van de Geest van waarheid – de tweede komst van de Heer Jezus in de laatste dagen – om de volledige waarheid uit te drukken die we nodig hebben om gered te worden, waardoor we alle waarheden kunnen begrijpen, zoals hoe God de mens redt uit de slavernij van zonden en de mens zal reinigen, hoe God Satan vernietigt, hoe Hij het einde van het tijdperk voortbrengt, hoe Hij elk einde van elk type persoon bepaalt, hoe Hij de bestemming van de mensheid regelt en wat de juiste weg van het leven is.

Net zoals God zegt: “Jezus deed in die tijd veel werk dat Zijn discipelen niet konden begrijpen, en Hij zei veel dat mensen niet begrepen. Dat komt omdat Hij in die tijd geen uitleg gaf. Dus stelde Matteüs enkele jaren na Zijn heengaan Zijn geslachtsregister samen en ook anderen deden veel werk dat uit de wil van de mens was. Jezus kwam niet om de mens te vervolmaken en te winnen, maar om één fase van het werk te doen: het evangelie van het koninkrijk van de hemel aan het licht brengen en het werk van de kruisiging volbrengen − en zo kwam Jezus’ werk met Zijn kruisiging volledig ten einde. Maar in de huidige fase − het overwinningswerk − moeten er meer woorden worden gesproken, moet er meer werk worden gedaan en moeten er vele processen zijn. Zo moeten ook de mysteries van het werk van Jezus en Jehova worden geopenbaard, zodat alle mensen begrip en duidelijkheid in hun geloof mogen hebben, want dit is het werk van de laatste dagen, en de laatste dagen zijn het einde van Gods werk, de tijd waarin dit werk wordt voltooid. Deze fase van het werk zal de wet van Jehova en de verlossing van Jezus voor je verduidelijken en is er vooral opdat je het hele werk van Gods managementplan van zesduizend jaar kunt begrijpen, de gehele betekenis en het wezen van dit managementplan van zesduizend jaar kunt waarderen, en het doel kunt begrijpen van al het werk dat Jezus deed en de woorden die Hij sprak, en zelfs je blinde geloof in en adoratie voor de Bijbel. Dit alles zal je helpen waar te nemen. Je zult zowel het werk dat Jezus gedaan heeft als het werk van God vandaag gaan begrijpen; je zult de hele waarheid, het leven en de weg begrijpen en aanschouwen. Waarom ging Jezus in de fase van Zijn werk weg zonder Gods werk af te maken? Omdat de fase van Jezus’ werk niet het werk van afronding was. Toen Hij aan het kruis werd genageld, kwam er ook een einde aan Zijn woorden; na Zijn kruisiging was Zijn werk volledig volbracht. De huidige fase is anders: Gods werk zal pas voltooid zijn nadat de woorden tot het einde toe gesproken zijn en Zijn hele werk is afgerond. Er zijn tijdens Jezus’ fase van het werk veel woorden ongezegd gebleven of niet volledig uitgesproken. Maar het maakte Jezus niet uit wat Hij wel of niet zei, want Zijn bediening was geen bediening van woorden. Daarom ging Hij weg nadat Hij aan het kruis werd genageld. Die fase van het werk ging voornamelijk om de kruisiging en verschilt van de huidige fase. Deze fase betreft voornamelijk de voltooiing, de afwikkeling en de afronding van al het werk. Als de woorden niet helemaal tot hun einde toe worden gesproken, kan dit werk geenszins worden afgerond, want in deze fase van het werk wordt al het werk voltooid en volbracht met behulp van woorden. Jezus deed in die tijd veel werk dat mensen niet konden begrijpen. Hij ging stilletjes weg en tegenwoordig begrijpen nog steeds velen Zijn woorden niet. Ze begrijpen ze verkeerd maar geloven toch dat ze het bij het juiste eind hebben, ze weten niet dat ze ernaast zitten. Uiteindelijk wordt in deze huidige fase Gods werk helemaal voleindigd en afgerond. Iedereen zal Gods managementplan gaan begrijpen en kennen. De opvattingen in de mens, zijn bedoelingen, zijn verkeerde begrip, zijn opvattingen aangaande het werk van Jehova en Jezus, zijn zienswijzen over de heidenvolken, en al zijn afwijkingen en fouten zullen gecorrigeerd worden. En de mens zal alle juiste paden van het leven, al het werk dat God doet en de gehele waarheid begrijpen. Wanneer dat gebeurt, zal deze fase van het werk tot een einde komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s