Dagelijkse woorden van God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment IV)

Dagelijkse woorden van GodGod Zelf, de unieke III’ (Fragment IV)

Je ouders verlaten en serieus je eigen rol gaan spelen in het theater van het leven

Als iemand de volwassenheid bereikt, is hij in staat zijn ouders te verlaten en voor zichzelf te beginnen en dit is het punt waarop hij daadwerkelijk zijn eigen rol begint te spelen, het punt waarop zijn levensmissie niet langer mistig is maar langzamerhand duidelijk wordt. In naam blijft iemand nog steeds nauw verbonden met zijn ouders, maar omdat zijn missie en de rol die hij speelt in het leven niets met zijn moeder en vader te maken hebben, breekt deze intieme relatie in werkelijkheid langzaam af, terwijl hij geleidelijk aan onafhankelijk wordt. Vanuit biologisch perspectief kunnen mensen niet anders dan onbewust nog steeds afhankelijk zijn van ouders, maar objectief gezien hebben ze, als ze eenmaal volwassen zijn, levens die geheel onafhankelijk zijn van hun ouders en zullen ze hun rollen onafhankelijk van hen invullen. Naast geboorte en opvoeding zijn de verantwoordelijkheden van de ouders in een kinderleven simpelweg om hem of haar van een formele omgeving om op te groeien te voorzien, want niets buiten de voorbestemming van de Schepper drukt een stempel op iemands lot. Wat voor soort toekomst iemand zal hebben heeft niemand onder controle; het is lang van tevoren voorbestemd. Zelfs iemands ouders kunnen iemands lot niet veranderen. Wat het lot betreft, iedereen is onafhankelijk, en iedereen heeft zijn of haar eigen lot. Dus iemands ouders kunnen nooit iemands lot afwenden, of zelfs maar de kleinste invloed uitoefenen op de rol die iemand in het leven heeft. Men zou kunnen zeggen dat de familie waarin iemand voorbestemd is geboren te worden en de omgeving waarin iemand opgroeit niets meer dan randvoorwaarden zijn voor iemand om zijn levensmissie te vervullen. Ze bepalen op geen enkele manier iemands levenslot of het soort voorbestemming waarin iemand zijn of haar missie vervult. Dus zullen ouders hun kind nooit kunnen helpen met het vervullen van die levensmissie. Familieleden kunnen iemand niet helpen zijn levensrol op zich te nemen. Hoe iemand zijn missie vervult en in welke leefomgeving iemand invulling geeft aan zijn levensrol zijn geheel bepaald door iemands levenslot. Met andere woorden, geen andere objectieve voorwaarden kunnen de door de Schepper voorbestemde missie van een persoon beïnvloeden. Alle mensen worden volwassen in hun eigen specifieke omgeving waarin ze opgroeien, om dan langzamerhand, stap voor stap, hun eigen levensweg te gaan, de door de Schepper voorbereide bestemmingen te vervullen en, onvrijwillig natuurlijk, op te gaan in de enorme zee van menselijkheid en daarin hun eigen positie in het leven aan te nemen. Daar zullen zij hun verantwoordelijkheden als geschapen wezens vervullen, omwille van de voorbestemming van de Schepper, omwille van Zijn soevereiniteit.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God bepaalde lang geleden het lot van de mens

Couplet 1

Wat het lot betreft, is iedereen onafhankelijk. Wat het lot betreft, heeft iedereen zijn of haar eigen lot. Dus iemands ouders kunnen iemands lot in het leven niet afwenden of zelfs maar de kleinste invloed uitoefenen op de rol die iemand speelt.

Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper heeft invloed op iemands lot. Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben, lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

Couplet 2

De familie waarin iemand geboren is is een randvoorwaarde om iemands missie te vervullen. De omgeving waarin iemand opgroeit is ook een randvoorwaarde. Ze bepalen in geen geval iemands lot of soort voorbestemming waarbij hun missie vervuld wordt.

Couplet 3

Dus iemands ouders kunnen niet bijdragen tot het vervullen van iemands missie. En familieleden kunnen niet helpen bij het op je nemen van die rol. Hoe iemand zijn missie volbrengt en in welke omgeving hij zijn rol speelt, worden bepaald door zijn lot, waarover niemand controle heeft.

Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper heeft invloed op iemands lot. Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben, lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

Couplet 4

Geen andere objectieve voorwaarden kunnen iemands missie beïnvloeden, die alleen voorbestemd is door de Schepper. Iedereen wordt volwassen in unieke omgevingen, de manier waarop ze opgroeien, helemaal op zichzelf.

Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper heeft invloed op iemands lot. Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben, lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

Brug

Stap voor stap gaan ze hun eigen weg. Stap voor stap vervullen ze de voor hen geplande bestemming. Stap voor stap gaan ze de grote zee van mensen binnen. Stap voor stap nemen ze hun eigen posities aan in het leven. Stap voor stap vervullen ze hun verantwoordelijkheden omwille van de Scheppers voorbestemming. Stap voor stap doen zij het allemaal onvrijwillig, omwille van de Scheppers soevereiniteit. God bepaalde lang geleden het lot van de mens.

Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper heeft invloed op iemands lot. Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben, lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s