1. Is geloven in een vage, hemelse God en niet in de geïncarneerde Christus waar geloof in God?

Bijbelverzen ter referentie:
“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven”(JOHANNES 8:24).

“Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld” (1 JOHANNES 4:2-3).

“Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist” (2 JOHANNES 1:7).

lees verder