De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Op een ochtend las ik de Bijbel met mijn nicht: “‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend ​linnen.’ Want dit ​linnen​ staat voor al het goede dat gedaan is door de ​heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar’” (Openbaring 19:7-9).

Toen we klaar waren met lezen zei ik opgewekt tegen mijn nicht: “We weten allemaal dat dit de visie is die Johannes zag over de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. Het is nu al de periode van de laatste dagen, de tijd dat de Heer zal terugkeren. Als christenen verlangen we er allemaal naar het bruiloft van het Lam bij te wonen, het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en samen met God te leven. Daarom moeten we ons op een sobere manier voorbereiden, meer bijeenkomsten bijwonen, dagelijks zowel ’s ochtends als ‘s avonds bidden, meer werken en prediken voor de Heer en meer vruchten dragen. Op die manier kunnen we het bruiloft van het Lam bijwonen wanneer de Heer terugkeert. Wat zeg jij?”

lees verder