Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ (Nederlandse ondertiteling | HD)

Vandaag de dag leven wij weer als in de tijd van Noach. Tweeduizend jaren geleden heeft Noach het volgende voorspeld: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (MATTHEÜS 24:37). God zegt: “Echter, ik moet je wel vertellen dat de mensen in Noachs tijd zo mateloos aten en dronken en trouwden, dat God het niet meer kon aanzien en daarom een grote vloed over de aarde zond om de mensheid volledig te vernietigen, met uitzondering van Noachs familie van acht en allerlei soorten dieren en vogels. In de laatste dagen zal God echter alle mensen bewaren die Hem tot het einde toe trouw zijn gebleven. Hoewel beide periodes zozeer verdorven waren dat God het niet meer kon aanzien, en de mens in beide tijdperken zo verdorven was dat hij God als zijn Heer verloochende, vernietigde God heel de mensheid in de tijd van Noach. De mensen in beide tijdperken hebben God veel verdriet gedaan, maar toch is God tot nu toe geduldig gebleven met de mensen in de laatste dagen. Waarom?” We bevinden ons vandaag de dag aan het einde van de laatste dagen. De mensheid verslechterd alsmaar en aanbidt het kwaad. Verschillende rampen lijken aan de orde van de dag te zijn. Wij leven als het ware weer in de tijd van Noach! Weet u wat voor werk God doet om ons te redden? Wat moeten wij dan doen om in de rampen Gods bescherming te ervaren?


Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ (Nederlandse ondertiteling | HD)

Laten we eens kijken naar de mensheid in de tijd van Noach. De mens gaf zich over aan allerlei kwalijke activiteiten en dacht niet aan berouw. Niemand luisterde naar het woord van God. Hun starheid en slechtheid wekten Gods woede en ten slotte werden ze verzwolgen door de ramp van de grote zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin van acht personen luisterden naar Gods woord en wisten te overleven. Nu zijn de laatste dagen al aangebroken. De verdorvenheid van de mensheid gaat steeds dieper. Iedereen vereert het kwaad. De hele religieuze wereld volgt het tij van de wereld. Ze houden helemaal niet van de waarheid. De dagen van Noach zijn al gekomen! Om de mensheid te redden, is God nog een keer teruggekeerd om het werk van het oordeel van de laatste dagen onder de mensheid te verrichten. Dit is de laatste keer dat God de mens redt! Wat moet de mensheid kiezen?
Dit is een waargebeurd verhaal. Sinds de inwoners van de gemeente Qingping in de provincie Sichuan herhaaldelijk weigerden om het evangelie van koninkrijk te aanvaarden, zijn ze twee keer getroffen door een ramp. Tijdens de grote aardbeving in Sichuan werden veel broeders en zusters die in Almachtige God geloofden op wonderbaarlijke wijze door God beschermd en overleefden ze het. Deze feiten dienen als bewijs: het leven van wie God aanvaardt en gehoorzaamt, loopt heel anders af dan het leven van wie God ontkent en weerstaat!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s