De wijze maagden horen de stem van God

I. De Heer is verschenen in de laatste dagen en uitte woorden om het oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God. Dit vervult volledig de Bijbelse profetieën: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (OPENBARING 2:7). “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods” (1 PETRUS 4:17). Alleen de wijze maagden kunnen de stem van de Heer horen en Hem verwelkomen.

Bijbelverzen ter referentie:

lees verder