Het verwelkomen van de terugkeer van de Heer | ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling)

Een bijeenkomst van meer dan tien mensen, ze zijn aan het communiceren: Op welke manier zal de Heer Jezus terugkomen?
Fu Jinhua is de ouderling van de huiskerk. Ze zei op de bijeenkomst: “Maar de meeste mensen geloven dat de Heer met de wolken zal afdalen. Hebben we dit goed begrepen?”
Een van broeders communiceert: “De Bijbel bevat andere profetieën, naast die over “afdalen met de wolken”. Er zijn ook vele profetieën die voorspellen dat de Heer zal komen als een dief in het geheim zal afdalen. Bijvoorbeeld (OPENBARING 16:15), “Ziet, Ik kom als een dief”… (MATTHEÜS 25:6). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” En (OPENBARING 3:20): “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” Al deze profetieën verwijzen naar God die vlees wordt en als Mensenzoon in het geheim afdaalt. “Als een dief” betekent dat Hij stil komt, in het geheim. De mensen weten niet dat Hij God is, zelfs als ze Hem zien of horen, net zoals toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed. De Heer Jezus zag eruit als een gewone Mensenzoon en niemand wist dat Hij God was. Daarom gebruikte de Heer Jezus de vergelijking “als een dief” voor de verschijning en het werk van de Mensenzoon. Hoe toepasselijk!”
Hoe communiceren ze het vervolgens? Blijf alsjeblieft kijken naar de film ‘Verbreek de betovering’ Clip – Wanneer de Heer terugkeert, hoe zal Hij dan aan de mensheid verschijnen?

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

lees verder