De betekenis van de passage in Openbaring over het niet toevoegen van dingen

Noot van de redactie: een goede vriend van de Christen Xu Min stuurt haar een boek – ze voelt zich spiritueel bevrijd na het te hebben gelezen, en het lijkt haar een boek van Gods uiting. Haar dominee zegt echter dat volgens een profetie in Openbaring 22: 18-19, niemand iets kan toevoegen of iets van de Bijbel kan verwijderen, dus God kan onmogelijk buiten de Bijbel heen spreken. Xu Min is echt in de war en vraagt zich af, wat betekent het vers over het niet toevoegen van dingen in Openbaring 22: 18-19 eigenlijk? Is “niet iets toevoegen” van toepassing op de hele Bijbel of alleen het boek Openbaring? Na een bijeenkomst begreep ze de waarheid en het mysterie erin. Lees dit artikel om de innerlijke waarheid te begrijpen, uit vrees dat we Zijn terugkeer missen door het behandelen van de wederkomst van de Heer volgens onze opvattingen en verbeeldingskracht.

lees verder