Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ (Nederlandse ondertiteling | HD)

Vandaag de dag leven wij weer als in de tijd van Noach. Tweeduizend jaren geleden heeft Noach het volgende voorspeld: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (MATTHEÜS 24:37). God zegt: “Echter, ik moet je wel vertellen dat de mensen in Noachs tijd zo mateloos aten en dronken en trouwden, dat God het niet meer kon aanzien en daarom een grote vloed over de aarde zond om de mensheid volledig te vernietigen, met uitzondering van Noachs familie van acht en allerlei soorten dieren en vogels. In de laatste dagen zal God echter alle mensen bewaren die Hem tot het einde toe trouw zijn gebleven. Hoewel beide periodes zozeer verdorven waren dat God het niet meer kon aanzien, en de mens in beide tijdperken zo verdorven was dat hij God als zijn Heer verloochende, vernietigde God heel de mensheid in de tijd van Noach. De mensen in beide tijdperken hebben God veel verdriet gedaan, maar toch is God tot nu toe geduldig gebleven met de mensen in de laatste dagen. Waarom?” We bevinden ons vandaag de dag aan het einde van de laatste dagen. De mensheid verslechterd alsmaar en aanbidt het kwaad. Verschillende rampen lijken aan de orde van de dag te zijn. Wij leven als het ware weer in de tijd van Noach! Weet u wat voor werk God doet om ons te redden? Wat moeten wij dan doen om in de rampen Gods bescherming te ervaren?

lees verder