Dagelijkse woorden van God ‘God Zelf, de unieke II’(Fragment V)

Men moet niet op ervaring en verbeelding vertrouwen om Gods rechtvaardige gezindheid te kennen

Wanneer je merkt dat je geconfronteerd wordt met Gods oordeel en tuchtiging, zul je dan zeggen dat Gods woord vervalst is? Zul je zeggen dat er een verhaal zit achter Gods woede, en dat Zijn woede vervalst is? Zul je God lasteren, en zeggen dat Zijn gezindheid niet noodzakelijk volledig rechtvaardig is? Wanneer je te maken hebt met elk van Gods daden, moet je eerst zeker zijn dat Gods rechtvaardige gezindheid vrij is van enige andere elementen, dat deze heilig en onberispelijk is; deze daden omvatten het neerhalen, straffen en vernietigen van de mensheid door God. Zonder uitzondering wordt elke daad van God uitgevoerd in strikte overeenstemming met Zijn inherente gezindheid en Zijn plan – dit omvat niet de kennis, traditie en filosofie van de mensheid – en elk van Gods daden is een uitdrukking van Zijn gezindheid en wezen, los van alles wat behoort tot de verdorven mensheid. In de opvattingen van de mens zijn alleen Gods liefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid ten opzichte van de mensheid onberispelijk, onvervalst en heilig. Niemand weet echter dat Gods woede en Zijn toorn eveneens onvervalst zijn; bovendien heeft niemand over vragen nagedacht zoals waarom God geen belediging tolereert of waarom Zijn woede zo groot is. Integendeel, sommigen verwarren Gods toorn met het humeur van de verdorven mensheid; ze denken dat Gods woede de woede van de verdorven mensheid is; ze nemen zelfs ten onrechte aan dat Gods woede precies hetzelfde is als de natuurlijke openbaring van de verdorven gezindheid van de mensheid. Zij geloven ten onrechte dat het uiten van Gods toorn net zo is als de woede van de verdorven mensheid, die voortkomt uit ongenoegen; ze geloven zelfs dat het uiten van Gods toorn een uitdrukking is van Zijn gemoedstoestand. Na deze communicatie hoop ik dat ieder van jullie die hier aanwezig is geen misvattingen, verbeeldingen of veronderstellingen meer zal hebben als het gaat om Gods rechtvaardige gezindheid en ik hoop dat jullie na het horen van mijn woorden echt de toorn van Gods rechtvaardige gezindheid in jullie harten kunnen erkennen, dat jullie alle eerdere verkeerde opvattingen over Gods toorn opzij kunnen zetten en dat jullie je eigen misvattingen en verkeerde zienswijzen over het wezen van Gods toorn kunnen veranderen. Verder hoop ik dat jullie een nauwkeurige definitie van Gods gezindheid in jullie harten hebben, dat jullie niet langer twijfelen aan Gods rechtvaardige gezindheid, dat jullie geen menselijke redenering of verbeelding zullen opleggen aan Gods ware gezindheid. Gods rechtvaardige gezindheid is Gods eigen ware wezen. Het is niet iets wat is gevormd of geschreven door de mens. Zijn rechtvaardige gezindheid is Zijn rechtvaardige gezindheid en heeft geen relatie of verbinding met iets van de schepping. God Zelf is God Zelf. Hij zal nooit een deel van de schepping worden en zelfs als Hij lid wordt van de geschapen wezens, zullen Zijn inherente gezindheid en wezen niet veranderen. Daarom is het kennen van God niet het kennen van een voorwerp; het is niet iets ontleden, noch is het een persoon begrijpen. Als je je begrip of methode gebruikt om een voorwerp te kennen of een persoon te kennen om God te leren kennen, dan zul je nooit in staat zijn om kennis van God te verwerven. God kennen is niet afhankelijk van ervaring of verbeeldingskracht en daarom moet je nooit je ervaring of verbeeldingskracht aan God opleggen. Het maakt niet uit hoe rijk je ervaring en verbeeldingskracht zijn, ze zijn nog steeds beperkt; sterker nog, je verbeelding komt niet overeen met feiten en nog minder met de waarheid en is onverenigbaar met Gods ware gezindheid en wezen. Je zult er nooit in slagen om Gods wezen te begrijpen als je op je verbeeldingskracht vertrouwt. De enige weg is zo: alles wat van God komt aanvaarden, dan het geleidelijk ervaren en begrijpen. Er komt een dag dat God je zal verlichten zodat je Hem echt zult kennen en begrijpen, vanwege je samenwerking en vanwege je honger en dorst naar de waarheid.

uit ‘‘God Zelf, de unieke II’(Fragment V)’

.•¨•.¸¸ღ .•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ .•¨•.¸¸ ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ.•¨•.¸¸ღ

Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

Couplet 1

Kennis van God hangt niet af van ervaring, ook niet van verbeelding. Dit mag nooit worden opgelegd aan God. Want het maakt niet uit hoe rijk je verbeelding of ervaring is, ze zijn beperkt, geen feit noch waarheid, en het klopt niet met Gods echte, Zijn echte gezindheid, en tegenstrijdig met Gods echte, Zijn echte wezen. Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen; wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping. God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping. Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, veranderen niet.

Couplet 2

Kennis van God komt niet van aanschouwen, van objecten aanschouwen, of van zaken ontleden, of van het begrijpen van andere mensen. De kennis van God wordt niet verkregen op deze manier. Kennis van God hangt niet af van ervaring of fantasie. Ze zijn beperkt, ze zijn geen feit geen feit of waarheid. Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen; wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping. God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping. Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, men zal God nooit begrijpen, vertrouwend op zijn verbeelding. Het enige pad om God te leren kennen is: aanvaard alles dat van Hem af komt, ervaar het stukje bij beetje.

Couplet 3

Tot de dag dat verlichting, echt begrip, van jou zal zijn, jouw beloning, het resultaat van je samenwerking met God, en je honger en dorst naar de waarheid. Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen; wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping. God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping. Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen; wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping. God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping. Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, veranderen niet.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’