Bijbeltekst van de dag – God verwacht dat mensen Hem oprecht liefhebben

Vrouw bidden tot god

Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.

– Johannes 21:16

Lees verder Bijbeltekst van de dag – God verwacht dat mensen Hem oprecht liefhebben