Hoe vrij te zijn van zonde: ik heb de oplossing gevonden

een man leest de Bijbel

Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35).

Lees verder Hoe vrij te zijn van zonde: ik heb de oplossing gevonden