De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…

Ik zag het volgende in de Bijbel staan: “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:13). “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). Ik was van mening dat zolang wij de naam van de Heer aanroepen en op Jezus vertrouwen, wij het koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan. Later zag ik dat de Heer Jezus ook het volgende heeft gezegd: “[…] zucht het koninkrijk der hemelen onder geweld en de geweldenaren nemen het met geweld in.” “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). Hierdoor raakte ik in de war. Degenen die de Naam van de Heer Jezus roepen, zijn zij die de Naam van de Heer Jezus aanroepen. Waarom heeft de Heer Jezus dan gezegd dat zulke mensen niet allemaal het hemels koninkrijk zullen kunnen betreden? Ik heb deze vraag in het verleden ook aan de dominee en ouderlingen gesteld, maar ik heb hier helaas geen antwoord op gekregen.

Lees verder De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…