De rijkdommen van het leven

De jaren die volgden op het moment dat mijn vrouw en ik het werk van Almachtige God in de laatste dagen, accepteerden stonden in het teken van de onderdrukking door de CCP, de Communistische Partij van China. De vervolging door de CCP waaraan ik in deze tijd was overgeleverd heeft mij ondanks mijn momenten van zwakte, pijn en tranen heel veel opgeleverd. Deze bittere ervaringen hebben me niet alleen duidelijk de reactionaire, kwaadaardige, satanische aard en het lelijke gezicht van de CCP laten zien, maar hebben me ook mijn eigen verdorven essentie doen leren kennen. Het heeft me ook in staat gesteld Gods almacht en wijsheid te ervaren. Ik heb werkelijk het belang ervaren en erkend van het feit dat God de CCP als een contrast gebruikt, en mijn vertrouwen in het volgen van God is groter en groter geworden.

Lees verder De rijkdommen van het leven