De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

In Psalm van de Bijbel staat: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Psalm 119:105). Gods woord is de waarheid en wijst de richting waarop we vooruit moeten gaan. Net zoals in het Tijdperk van de Wet, was de mensheid in die tijd nog maar pas geborenen. Ze wisten niet hoe ze met mensen om moesten gaan of hoe ze God moesten aanbidden. God vaardigde wetten en geboden uit, zoals: geen afgoden te vereren, hun vader en moeder te eren, geen mensen te vermoorden, geen overspel te plegen, niet te stelen enz. Alle woorden die God beval zijn de waarheid. Deze waarheid laat mensen begrijpen wat zonde is, wat rechtvaartigheid is en hoe we God moeten aanbidden. Sindsdien hebben mensen principes geïmplementeerd in alle aspecten van het omgaan met en handelen met mensen. Alleen door deze geboden en wetten te volgen, kunnen we door God worden geprezen en gezegend, en niet door God worden veroordeeld.

In het Tijdperk van Genade vereiste de Heer Jezus van ons: “En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.” en de waarheid die mensen moeten beoefenen, zoals: je zult anderen liefhebben als jezelf, je kunt tolerant, geduldig, nederig en vergevingsgezind zijn, enz, waardoor we weten hoe we God moeten liefhebben, hoe we mensen moeten liefhebben, hoe we moeten tolereren en vergeven, en hoe we een normale menselijkheid moeten naleven. Net zoals Petrus, de discipel van de Heer Jezus, de weg van de Heer gehoorzaamde, aanvaardde wat de Heer hem heeft toevertrouwd, het leven van God liefhebben nastreefde, de Heer getrouw diende, een zinvol leven leidde en uiteindelijk volledige redding bereikte om het koninkrijk van de hemel te betreden. De woorden die God in verschillende tijdperken heeft uitgedrukt, en Gods vereisten zijn allemaal de waarheid en tonen de weg die mensen moeten bewandelen en wijzen de richting en het doel van de mens aan mens.

Gods woord zegt: “Of de woorden die God spreekt nu, van buitenaf gezien eenvoudig of diepzinnig zijn, het zijn allemaal waarheden die onontbeerlijk zijn voor de mens wanneer hij het leven binnengaat. Ze zijn de bron van levend water die hem in staat stelt zowel geestelijk als lichamelijk te overleven. Ze voorzien de mens van wat hij nodig heeft om in leven te blijven, de leerstellingen en de geloofsbelijdenis aan de hand waarvan hij zijn dagelijks leven moet leiden, de weg, het doel en de richting die hij voor ogen moet houden om redding te ontvangen, alle waarheden die hij als schepsel voor God moet bezitten, en alle waarheden over hoe de mens God moet gehoorzamen en aanbidden. Ze zijn de waarborg dat de mens overleeft, ze zijn het dagelijks brood van de mens en ze zijn ook de krachtige steun die hem helpt sterk te zijn en stand te houden. Ze geven een haarscherp beeld van de waarheid van de gewone mensheid zoals de geschapen mens daar gestalte aan geeft, en van de waarheid die de mens helpt zich los te breken van verdorvenheid en de valstrikken van Satan te vermijden. Ze geven uitvoerig weer hoe de Schepper de geschapen mensheid onvermoeibaar onderricht, aanspoort, bemoedigt en troost. Ze zijn het baken dat de mens leidt en verlicht zodat hij alles wat positief is, begrijpt. Ze zijn de waarborg dat de mens alles wat rechtvaardig en goed is gestalte geeft in zijn leven en in bezit krijgt. Ze zijn het criterium waaraan mensen, gebeurtenissen en dingen worden afgemeten, en ze zijn ook de navigatieboei die de mens naar de redding en de weg van het licht loodst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s