Bijbeltekst van de dag – God verwacht dat mensen Hem oprecht liefhebben

Vrouw bidden tot god

Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.

– Johannes 21:16

Gedachten over het vers van vandaag …

Telkens wanneer ik deze verzen lees, pieker ik over: waarom vroeg de Heer Jezus Petrus drie keer achter elkaar, ‘hebt gij Mij lief?’ Wat wilde Hij ons vertellen door deze vragen? Later vond ik het antwoord in een spiritueel boek en werd ik enigszins duidelijk over Gods wil. Het zegt in het boek, “In dit gesprek vroeg de Heer Jezus herhaaldelijk één ding aan Petrus: “Petrus, heb je me lief?” Dit is een hogere standaard die de Heer Jezus na Zijn opstanding eiste van mensen zoals Petrus, mensen die werkelijk in Christus geloven en ernaar streven de Heer lief te hebben. Deze vraag was een soort onderzoek, een soort ondervraging, maar meer nog, de vraag was een eis aan en een verwachting van mensen zoals Petrus. Hij gebruikte deze ondervragingstechniek opdat mensen na zouden denken over zichzelf en zichzelf de vraag zouden stellen: Wat zijn de eisen die de Heer Jezus aan mensen stelt? Heb ik de Heer lief? Ben ik iemand die God liefheeft? Hoe zou ik God moeten liefhebben? Hoewel de Heer Jezus deze vraag alleen aan Petrus stelde, is het in werkelijkheid zo dat Hij in Zijn hart deze gelegenheid wilde gebruiken om dit type vraag aan meer mensen te stellen die ernaar streven God lief te hebben. Het is alleen dat Petrus was gezegend om op te treden als vertegenwoordiger voor dit type mens, om de vragen uit de eigen mond van de Heer Jezus te ontvangen. … Dit was een tot nadenken stemmende, betekenisvolle vraag die niet nalaat bij elke volgeling van Christus berouw en angst op te roepen, maar ook de bezorgde, bedroefde gemoedstoestand van de Heer Jezus doet voelen. En wanneer ze verschrikkelijke pijn en enorm lijden ondergaan zijn ze beter in staat de bezorgdheid van de Heer Jezus Christus en Zijn zorg te begrijpen; ze realiseren zich Zijn ernstige onderwijzing en Zijn strenge eisen aan zuivere, eerlijke mensen. De vraag van de Heer Jezus laat mensen voelen dat de verwachtingen die de Heer van mensen heeft, zoals deze in deze eenvoudige woorden worden geopenbaard, niet alleen bestaan uit het in Hem geloven en Hem volgen, maar uit erin slagen lief te hebben, je Heer lief te hebben, je God lief te hebben. Dit soort liefde is zorgzaam en gehoorzamend. Het is mensen levend voor God, stervend voor God, hun alles wijdend aan God en alles bestedend en gevend voor God. Dit soort liefde biedt God ook troost, laat Hem vreugde vinden in getuigenis en geeft Hem rust. Het is de terugbetaling van de mensheid aan God, hun verantwoordelijkheid, verplichting en plicht. Het is een pad dat de mensen hun hele leven moeten volgen. Deze drie vragen vormden een eis en een vermaning van de Heer Jezus aan Petrus en alle mensen die zouden worden vervolmaakt. Het waren deze drie vragen die Petrus ertoe leidden en hem motiveerden zijn levenspad tot het einde af te leggen. Het waren de vragen bij het afscheid van de Heer Jezus die Petrus ertoe leidde te beginnen aan zijn pad van vervolmaking, die hem ertoe leidden, vanwege zijn liefde voor de Heer, te zorgen voor het hart van de Heer, de Heer te gehoorzamen, troost te bieden aan de Heer en zijn hele leven en zijn hele zijn op te offeren omwille van deze liefde.

Na het lezen van deze woorden, kende ik het woord ‘hebt gij Mij lief?’ dat de Heer Jezus driemaal aan Petrus vroeg, is zeer betekenisvol. Het bevat Gods verwachtingen van de mens: in Gods hart wil Hij niet alleen mensen verkrijgen die in God geloven en Hem volgen, maar verwacht ook de liefde van de mens voor Hem en het hart van de mens die Hem echt liefheeft. In Gods ogen is het het meest kostbaarste dat de mens een hart heeft dat van God houdt. Dus, God vroeg Petrus drie keer: “hebt gij Mij lief?” Gods wil is dat Hij hoopt dat al diegenen die Hem werkelijk volgen, kunnen streven een persoon zoals te zijn zoals Petrus en kunnen bereiken God te liefhebben. Ik kon het niet helpen na te denken: heb ik liefde voor God? Dikwijls zei ik dat ik zou nastreven God lief te hebben, maar in werkelijkheid sloot ik doorgaans overeenkomsten met God omwille van mijn eigen belangen, en eiste Gods zegen voor mijn kleine offers, enzovoort.

In vergelijking met Gods eisen heb ik nog een lange weg te gaan. Maar ik ben bereid om voor God te komen om te bidden, meer van Zijn woorden te lezen, de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest zoeken en de vereisten en de wil van God begrijpen, en volgens Zijn woorden in mijn leven en werk beoefenen. Ik hoop dat ik Hem op een dag tevreden kan stellen en Zijn hart kan troosten.

uit: https://www.bible-nl.org/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s