Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Hallo broeders en zusters van Spiritual Q&A,

Goeiedag! Niet lang geleden predikte mijn oudere zuster het evangelie van de Heer Jezus voor me. Nadat ik me bij de kerk had gevoegd, kreeg ik van mijn oudere zuster te horen dat we elke dag tot God moeten bidden. Ik was toen verward: waarom moeten we elke dag tot God bidden? Luistert God naar mijn gebeden? Zouden jullie deze vragen voor me willen toelichten?

Met vriendelijke groet,

Lin Li

10 juni 2018

Zuster Lin Li:

Hallo! Dankzij de genade en ontferming van de Heer zijn wij gekozen om uit de wereld terug te keren naar Zijn huis. Het is normaal dat we als nieuwe gelovigen in de Heer niet begrijpen waarom we moeten bidden en of God naar onze gebeden zal luisteren. In het begin was ik even verward als jij. Later, door toelichting en hulp van broeders en zusters, begreep ik de betekenis van het gebed en wist ik hoe ik moest bidden zodat ik geschikt zou zijn voor Gods bedoelingen. Daarna ebde mijn verwarring weg. Ik zal hier een beetje praten over mijn eigen begrip. Ik hoop dat het je wat kan helpen.

Laten we het eerst hebben over waarom wie in God gelooft moet bidden. Ik las op het internet het volgende: “Nadat God de mensheid geschapen en van een geest voorzien had, drukte Hij ze het volgende op het hart: als ze God niet aanriepen, zouden ze geen verbinding met Zijn Geest kunnen krijgen, waardoor ze de ‘satelliettelevisie’ uit de hemel niet op aarde konden ontvangen. Wanneer God niet langer in de geest van mensen is, is er een zetel voor andere dingen vrij. Zo grijpt Satan de kans om binnen te komen. Wanneer mensen met hun hart in contact met God blijven, raakt Satan meteen in paniek en gaat hij er snel vandoor. God hoort de mensen roepen en geeft ze wat ze nodig hebben. Maar Hij ‘verblijft’ eerst niet in hen. Hij geeft ze gewoon steeds hulp vanwege hun geroep en mensen raken gehard door die innerlijke kracht, zodat Satan hier niet durft te komen om naar hartenlust te ‘spelen’. Op deze manier staan mensen voortdurend in verbinding met Gods Geest en durft Satan de boel niet te verstoren. Zonder Satans verstoring is ieders leven normaal en kan God zonder belemmeringen in iedereen werken. Op deze manier kan God Zijn doeleinden door mensen bereiken.

Uit deze passage kunnen we begrijpen dat gelovigen in God moeten bidden omdat het gebed één van de manieren is waarop wij God kunnen aanroepen en een normale relatie met God kunnen opbouwen. Wanneer we met ons hart tot God bidden en ons hart openen om hem te vertellen over onze moeilijkheden en verwarring, dan zal God ons verlichten en ons uit onze problemen leiden in overeenstemming met onze tekortkomingen en behoeften wanneer Hij ons ware hart ziet. Om de relatie tussen God en ons te vernietigen zal Satan gewoonlijk gebruik maken van verschillende omgevingen en mensen om onze harten te verstoren, waardoor we in een slechte gesteldheid vervallen en ons geestelijk zwak voelen. Zolang we op deze momenten bidden en God aanroepen met een eerlijk hart, zal God ons leiden om Satans listen te doorzien en Zijn bedoelingen te begrijpen. Op deze manier zal Satan geen gelegenheid hebben om aan ons te werken. Wij zullen daarna terugkeren naar een normale gesteldheid, het werk van de Heilige Geest ontvangen en genieten van Gods aanwezigheid. Bovendien kunnen gebeden ons geloof versterken. Vooral wanneer we met beproevingen en moeilijkheden worden geconfronteerd, kunnen we door het gebed vervuld zijn van geloof in God en Zijn dierbaarheid en liefelijkheid voelen en daardoor een hart krijgen dat God liefheeft en tevreden stelt. Zo zouden veel broeders en zusters die echt in de Heer geloven, zich bijvoorbeeld tamelijk zwak voelen indien ze zouden worden geconfronteerd met de arrestaties en folteringen door de atheïstische CCP. Door echter tot God te bidden om geloof en kracht, overwonnen ze uiteindelijk de kwellingen van de CCP en getuigden ze voor God. Het is dus heel belangrijk voor ons christenen dat we leren bidden. Als we gedurende een periode niet bidden, dat zullen we in ons hart geen plaats hebben voor God, wat betekent dat we onze relatie met God hebben verbroken. Als gevolg hiervan zullen we het leiderschap en de leiding van de Heilige Geest verliezen en terugkeren naar het domein van Satan en in duisternis vervallen. God laat ons tot Hem bidden, zodat we op elk moment onder Zijn zorg en bescherming kunnen leven. Dat is Gods liefde voor ons.

Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Luistert God werkelijk naar onze gebeden? Dat is afhankelijk van de vraag of we God eerlijk met onze harten aanbidden. De Heer Jezus zei eens: “Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:23-24). Uit deze woorden kunnen we opmaken dat de Heer in essentie trouw is en dat God van een eerlijk mens houdt. Daarom moeten we met ons hart spreken wanneer we bidden, Hem onze ware gedachten en moeilijkheden vertellen en Zijn bedoelingen en verlichting zoeken. Alleen op deze manier zal God naar onze gebeden luisteren. Als we echter slechts wat mooie woorden zeggen om God te misleiden, of dezelfde gemeenplaatsen herhalen in elk gebed, zal God onze gebeden niet accepteren, laat staan dat Hij ze zal beantwoorden. Dit komt omdat we niet oprecht en met een eerbiedig hart tot God bidden. Neem bijvoorbeeld de gebeden van de vroegste Farizeeën. Zij baden opdat ze God trouw zouden dienen en het Joodse volk voor God brengen; in feite voerden ze hun eigen plannen uit en brachten het Joodse volk voor hen, om hen te aanbidden. Hierdoor kunnen we zien dat ze totaal hypocriet zijn. Daarom moeten we tot God bidden met een oprecht hart. Alleen op die manier zal God naar onze gebeden luisteren.

Aan de andere kant, als de inhoud van onze gebeden in overeenstemming is met Gods bedoelingen, zal God onze gebeden verhoren. Neem bijvoorbeeld het verhaal van koning Salomon in de Bijbel. Het is te danken aan de zegen van God dat hij door de eeuwen heen werd gezien als de wijste van alle koningen. Als koning van een natie, vroeg Salomon tijdens het bidden niet om genade en zegen voor zijn eigen vlees of om een overeenkomst te sluiten met God. In plaats daarvan bad hij tot God en vroeg om hulp bij het regeren van Gods volk. Salomons gebeden vloeiden voort uit zijn achting voor God en dienden om God tevreden te stellen. Zulke gebeden werden door God aanvaard en goedgekeurd. Uiteindelijk schonk God Salomon voldoende wijsheid en zorgde ervoor dat hij de rijkste en wijste koning werd.

Vandaag zouden we op dezelfde manier moeten bidden. Als onze gebeden voldoen aan Gods wil en Zijn vereisten, dan zal God luisteren. De Heer Jezus zei: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Mattheüs 6:33). God luistert naar gebeden die in overeenstemming zijn met Zijn hart, en naar de gebeden van verstandige mensen die Hem echt gehoorzamen. Wat voor gebeden zijn dus in overeenstemming met Gods hart en welke niet? Hier zal ik gewoon een aantal voorbeelden noemen: wanneer we Gods woorden niet begrijpen, moeten we bidden om de verlichting en leiding van de Heilige Geest te zoeken en de waarheid in Gods woorden te begrijpen, zodat we Gods wil en Gods vereisten kunnen begrijpen. Wanneer broeders en zusters die echt in God geloven in de kerk passief of zwak worden, bidden we dat zij Gods wil zullen begrijpen en hun passieve gesteldheid zullen overwinnen. Dergelijke gebeden zijn ook in overeenstemming met Gods hart. Wanneer sommige broeders en zusters worden geconfronteerd met vervolging of andere soortgelijke moeilijkheden, bidden we tot God en vragen Hem om hen te leiden om van Hem te getuigen zodat Hij door hen glorie kan verkrijgen. Zulke gebeden dragen Gods goedkeuring. Wanneer we verschillende beproevingen en louteringen tegenkomen moeten we bidden met een oprecht hart en God vragen ons te leiden en ons ervan te weerhouden te klagen, zodat we van Hem kunnen getuigen. We moeten bidden voor het vermogen om onze plichten als geschapen wezens te vervullen en om Gods evangeliewerk te verspreiden. Al deze gebeden die bedoeld zijn om Gods wil te kennen, om de waarheid in de praktijk te brengen en God tevreden te stellen, en om Gods wil uit te voeren, kunnen door God worden goedgekeurd en verhoord.

Welke soorten gebeden kunnen door God niet worden verhoord? Sommige mensen bidden bijvoorbeeld om veel geld te verdienen; sommigen vragen Gods hulp om een goede baan te vinden; andere bidden en vragen God om voor hen een geschikte huwelijkspartner te regelen. Al deze gebeden zijn niet in overeenstemming met Gods hart, want ze dienen het eigen profijt van mensen of de bevrediging van hun eigen vlees. Gods werk richt zich op het redden van de mensheid. Gebeden die tegenstrijdig zijn met en niet helpen bij onze redding, zullen niet door God worden goedgekeurd. We bidden bijvoorbeeld tot God om ons te zegenen om meer geld te verdienen in de wereld. Als God in dat geval ons gebed zou verhoren en ons in staat zou stellen om miljonairs te worden, dan zou ons hart door geld worden bezeten. Als dat gebeurt, zouden we dan nog steeds het hart hebben om in God te geloven? Uiteindelijk zouden we God verraden vanwege geld. Daarom zal God dergelijke gebeden niet verhoren.

Zuster Lin Li, onze God is trouw. Zolang datgene waarvoor we bidden wordt aanvaard door God, zal God ons het antwoord geven. Want God heeft ons lang geleden verteld: “Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:8). Uit deze passage van Gods woorden kunnen we Gods trouw en lieflijkheid zien. God hoopt dat een ieder van ons in staat zal zijn om zijn belofte en zegeningen te verkrijgen.

Als je nog andere vragen of onduidelijkheden hebt, kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Laten we samen God zoeken. Ik geloof dat al onze problemen gemakkelijk kunnen worden opgelost onder leiding van Gods woorden.

Met vriendelijke groet,

Spiritual Q&A,

17 juni 2018

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s