Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Gelovigen bidden dat de Heer terugkeert en opgenomen wordt

Degenen die echt in de Heer Jezus geloven, weten allemaal dat de Heer Jezus ooit heeft geprofeteerd dat Hij eens terug zou komen. Dit is een onweerlegbaar feit. Velen denken dat zolang wij echt in de Heer Jezus geloven, ons beeld in een oogwenk zal veranderen en wij Hem in de lucht zullen ontmoeten en worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt. Is onze opvatting in overeenstemming met de wil van God?
Hoe kan Gods rechtvaardigheid echter worden getoont als degenen die maar blijven zondigen, zich vaak verzetten tegen God en geloven in dwaasheid; toch ‘zomaar’ worden opgenomen in het hemels koninkrijk?!

Lees verder Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?