Wat moeten we doen om het vertrouwen van God niet te verliezen als we moelijkheden tegenkomen?

Lees de Bijbel online

In het leven komen we vaak veel moeilijkheden tegen, soms zullen we het vertrouwen verliezen van God en vallen in de verleidingen van Satan. Wat moeten we doen om het vertrouwen van God niet te verliezen als we moelijkheden tegenkomen? Ik denk aan een vers, “En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn” (MATTHEÜS 17:20). Vanuit dit vers zien we dat God degenen zal vervolmaken die het vertrouwen hebben. Als je het vertrouwen hebt, heb je dan kracht en het niets is onmogelijk voor God. Wat is het vertrouwen?

Lees verder Wat moeten we doen om het vertrouwen van God niet te verliezen als we moelijkheden tegenkomen?