Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Gelovigen bidden dat de Heer terugkeert en opgenomen wordt

Degenen die echt in de Heer Jezus geloven, weten allemaal dat de Heer Jezus ooit heeft geprofeteerd dat Hij eens terug zou komen. Dit is een onweerlegbaar feit. Velen denken dat zolang wij echt in de Heer Jezus geloven, ons beeld in een oogwenk zal veranderen en wij Hem in de lucht zullen ontmoeten en worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt. Is onze opvatting in overeenstemming met de wil van God?
Hoe kan Gods rechtvaardigheid echter worden getoont als degenen die maar blijven zondigen, zich vaak verzetten tegen God en geloven in dwaasheid; toch ‘zomaar’ worden opgenomen in het hemels koninkrijk?!

De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). “Zijt heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). Hij heeft ons duidelijk gezegd dat alleen degenen die Gods wil volgen en gezuiverd worden van de zonden het hemels koninkrijk binnen kunnen gaan. Wij zondigen nog heel vaak in het leven en liegen bewust al dan niet onbewust tegen anderen. Wij tonen geen tolerantie tegen onze naasten, maar haten hen zelfs. We klagen tegen de Heer, als wij lastige dingen op ons pad treffen. Onze harten zijn nog niet van de zonden gezuiverd en wij handelen helemaal niet in overeenstemming met de wil van God. Hoe kunnen wij dan Gods koninkrijk binnengaan?!

Hoe zal de Heer Jezus ons dan redden en opnemen in het Hemels koninkrijk? Ik herinner mij de volgende Bijbelteksten: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden […]” (Johannes 16: 12-13).

God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

Uit Gods woorden kunnen we zien dat de Heer Jezus in de laatste dagen de mensen niet slechts aan de hand van één zin zal veranderen, maar Hij zal juist veel woorden uitdrukken om de waarheid te openbaren; zodat de mensheid door Gods oordeel kan worden gezuiverd. Wij accepteren Gods oordeelswerk en zullen dan van onze zonden worden gezuiverd. Dan zal de weg voor ons open zijn om het hemels koninkrijk binnen te kunnen gaan.

Wil ik u uitnodigen om op de volgende clip te klikken: Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 2 – De enige weg die leidt naar opname in het hemelse koninkrijk”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s