De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

Tweeduizend jaar geleden vroegen de volgelingen van de Heer aan Jezus: “Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3). De Heer Jezus antwoordde: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:6-8). Nu doen zich over de hele aarde meer en meer rampen voor. Aardbevingen, epidemieën, hongersnood, oorlog en overstromingen volgen elkaar op. Eind 2019 kwam er een nieuw type coronavirus op in Wuhan in China. De snelheid waarmee dat overslaat is alarmerend; binnen een tijdbestek van een paar maanden deden zich in het hele land gevallen voor, en China stortte onmiddellijk in een chaos. De ene na de andere provincie, gemeente en dorp gaat in quarantaine en het aantal doden blijft stijgen. Het virus is overgeslagen naar ruim twintig andere landen wereldwijd. Verder werden bij bosbranden tussen september 2019 en januari 2020 in Australië ruim 5900 gebouwen verwoest en kwamen ruim een miljard dieren om. In januari 2020 werd datzelfde continent getroffen door stortregens die zich maar eens per eeuw voordoen, met overstromingen tot gevolg waarbij vele zoetwaterdieren omkwamen. In diezelfde maand raakten tienduizenden mensen in Indonesië hun huis kwijt als gevolg van overstromingen. In de Filippijnen barstte daarnaast een vulkaan uit, was er in Afrika de ergste sprinkhanenplaag sinds 25 jaar en werd Xinjiang getroffen door een aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter. … En er komt geen eind aan de lijst. Bijbelse profetieën over de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan. Daarom spreekt het voor zich dat de Heer is teruggekeerd – dus waarom hebben wij Zijn komst nog niet kunnen verwelkomen? Als dit zo doorgaat, zullen wij dan niet in grote beproevingen worden gestort? En wat moeten we eigenlijk precies doen om de komst van de Heer te verwelkomen?

Lees verder De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer