Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord | Fragment 28

Dagelijkse woorden van God | Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord | Fragment 28

In het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om een nieuw tijdperk in te luiden, om Zijn werkmethode te veranderen en om het werk voor het gehele tijdperk uit te voeren. Dit is het beginsel op grond waarvan God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende perspectieven te spreken en stelde de mens in staat God werkelijk te zien, God die het Woord is dat verschijnt in het vlees, en Zijn wijsheid en wonderbaarlijkheid te aanschouwen. Zulk werk wordt uitgevoerd om de doelen het overwinnen van de mens, het vervolmaken van de mens en de eliminatie van de mens beter te verwezenlijken. Dit is de werkelijke betekenis van het gebruik van het woord voor het werk in het Tijdperk van het Woord. Door het woord leert de mens het werk van God, de gezindheid van God, de essentie van de mens en waar de mens binnen moet gaan kennen. Door het woord komt het werk dat God in het Tijdperk van het Woord wenst te doen volledig tot bloei. Door het woord wordt de mens ontmaskerd, geëlimineerd en beproefd. De mens heeft het woord gezien, het woord gehoord en is zich bewust geworden van het bestaan van het woord. Als gevolg hiervan gelooft hij in het bestaan van God, in de almacht en wijsheid van God, alsook in Gods liefde voor de mens en Zijn verlangen de mens te redden. Hoewel het woord ‘woord’ eenvoudig en alledaags is, schudt het woord uit de mond van de vleesgeworden God het gehele universum op. Het transformeert het hart, de opvattingen en de oude gezindheid van de mens, en verandert de manier waarop de hele wereld er tot dan toe uitzag. Door de eeuwen heen is het alleen de God van dit moment die op deze manier werkt, en alleen Hij spreekt aldus en komt om de mens aldus te redden. Vanaf deze tijd leeft de mens onder de leiding van het woord en wordt geweid en onderhouden door het woord. De hele mensheid is in de wereld van het woord komen te leven, binnen de vervloekingen en zegeningen van Gods woord, en er zijn nu zelfs nog meer mensen die onder het oordeel en de tuchtiging van het woord zijn komen te leven. Deze woorden en dit werk zijn er alle ten behoeve van de redding van de mens, ten behoeve van het vervullen van Gods wil en ten behoeve van het veranderen van het oorspronkelijke uiterlijk van de wereld van de oude schepping. God schiep de wereld met het woord, leidt mensen uit het gehele universum met Zijn woord, en overwint en redt hen opnieuw met het woord. Tenslotte zal Hij het woord gebruiken om een einde te maken aan de gehele oude wereld. Alleen dan is het managementplan geheel voltooid. Tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om Zijn werk uit te voeren en de resultaten van Zijn werk te bereiken. Hij doet geen wonderen noch voert Hij mirakels uit. Hij voert Zijn werk uitsluitend uit door het woord. Dankzij het woord wordt de mens gevoed en onderhouden, dankzij het woord verwerft de mens kennis en werkelijke ervaring. De mens in het Tijdperk van het Woord heeft werkelijk buitengewone zegeningen ontvangen. Hij heeft geen fysieke pijn geleden en geniet eenvoudig van de overvloedige voorraad van het woord van God. Zonder de noodzaak verder op zoek of op reis te gaan, vanuit zijn comfortabele positie, ziet hij Gods verschijning, hoort hij Hem spreken met Zijn eigen mond, ontvangt hij wat Hij verstrekt en kijkt hij toe hoe Hij persoonlijk Zijn werk doet. Dit zijn dingen waar mensen in vorige tijdperken niet van konden genieten en dit zijn zegeningen die zij nooit konden ontvangen.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Laten we samen naar Gods woorden en hymne luisteren, zodat we dichter bij God kunnen komen en ons geestelijk leven kunnen verrijken. Moge Gods zegen met ons zijn!

In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles

Christelijke muziek ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles’

Vers 1

Via het woord, leert de mens Gods werk en Zijn gezindheid kennen. De mens kent zijn essentie en weet waar hij moet binnengaan. Via het woord, wordt al het werk dat God wenst te doen in het Tijdperk van het Woord volbracht. Via het woord, wordt de mens geopenbaard, geëlimineerd en beproefd. In het Tijdperk van het Koninkrijk, luidt God een nieuw tijdperk in met het woord. Hij verandert de manieren waarop Hij werkt, doet het werk van het hele tijdperk met het woord. Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken, de mens in staat stellend om God echt te zien, Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien.

Vers 2

De mens ziet het woord, hoort het woord, en kent het bestaan van het woord. Dus hij gelooft in het bestaan van God, almachtigheid en wijsheid, gelooft in Gods hart van liefde voor de mens en Zijn verlangen om de mens te redden. Al is ‘woord’ algemeen en simpel, doet het woord uit de mond van God in vlees de aarde en de hemelen beven, verandert het hart van de mens, noties en oude gezindheid, en de oude wereld. In het Tijdperk van het Koninkrijk, luidt God een nieuw tijdperk in met het woord. Hij verandert de manieren waarop Hij werkt, doet het werk van het hele tijdperk met het woord. Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken, de mens in staat stellend om God echt te zien, Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien, die het Woord is verschijnend als vlees. Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken om de mens te overwinnen, de mens te vervolmaken en te elimineren. Dit is de ware betekenis …

Vers 3

Door de tijden heen, werkt alleen de God van vandaag spreekt en redt op deze manier de mens. Dan leeft de mens onder de begeleiding van het woord, gehoed en voorzien door het woord. De mensen leven in de wereld van het woord, in de vloeken en zegeningen van Gods woord. Meer worden veroordeeld en getuchtigd door het woord. De woorden en het werk zijn voor het redden van de mens, om Gods wil te bereiken en de oude geschapen wereld te veranderen. God schiep de wereld, leidt de mens door het universum heen, overwint en redt hen met het woord. En in de volheid van de tijd, zal Hij de hele oude wereld tot een einde brengen met het woord. Nadat Hij dit bereikt heeft, is Zijn managementplan volledig compleet. In het Tijdperk van het Koninkrijk, luidt God een nieuw tijdperk in met het woord. Hij verandert de manieren waarop Hij werkt, doet het werk van het hele tijdperk met het woord. Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken, de mens in staat stellend om God echt te zien, Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien, die het Woord is verschijnend als vlees. Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken om de mens te overwinnen, de mens te vervolmaken en te elimineren. Dit is de ware betekenis van het woord gebruiken om te werken in het Tijdperk van het Woord.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s