Hier is het pad van de reiniging van de verdorvenheid

De Heer Jezus zei:

De Heer Jezus vertelde ons duidelijk dat als we niet aan de gebondenheid van zonde kunnen ontsnappen, maar nog steeds zondigen, we voor altijd Gods koninkrijk niet kunnen binnengaan. Sommige broeders en zuster die echt in de Heer geloven zien dat ze overdag zondigen en ’s nachts hun zonde belijden en ze maken zich dus veel zorgen dat ze niet zullen worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen. Ze voelen zich bezorgd en verward: waarom kunnen we niet aan de zonde ontsnappen, zelfs niet wanneer we bidden tot de Heer om onze zonden te belijden en ons te bekeren? Hoe moeten we handelen, zodat onze zonde worden gereinigd om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. het artikel te lezen, waarin je de enige weg kunt vinden van de reiniging van zonde.

Dus dit is de manier om gezuiverd te worden

Overweldigd door blijdschap aanvaardt ze Gods werk van de laatste dagen.
Vraag 15: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk en zuivering van de mens te doen in de laatste dagen, maar de religieuze dominees en ouderlingen geloven dat Hij met wolken zal terugkeren, en dat alle gelovigen onmiddellijk van gedaante zullen veranderen en worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21). De Heer is almachtig en er is niets wat Hij niet kan doen. God kan ons transformeren en zuiveren met één woord, waarom zou Hij dan nog vlees moeten worden om de waarheid te verkondigen en een fase van het oordeels- en zuiveringswerk van de mens uitvoeren?

Lees verder Hier is het pad van de reiniging van de verdorvenheid