Wat moeten we doen om het vertrouwen van God niet te verliezen als we moelijkheden tegenkomen?

Lees de Bijbel online

In het leven komen we vaak veel moeilijkheden tegen, soms zullen we het vertrouwen verliezen van God en vallen in de verleidingen van Satan. Wat moeten we doen om het vertrouwen van God niet te verliezen als we moelijkheden tegenkomen? Ik denk aan een vers, “En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn” (MATTHEÜS 17:20). Vanuit dit vers zien we dat God degenen zal vervolmaken die het vertrouwen hebben. Als je het vertrouwen hebt, heb je dan kracht en het niets is onmogelijk voor God. Wat is het vertrouwen?

Ik zie een passage op internet: “Waar verwijst het geloof naar? Geloof is het oprechte geloof en het oprechte hart dat mensen zouden moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van ontbering en loutering en samen met geloof komt loutering. Deze zijn onlosmakelijk. Ongeacht hoe God werkt of in welke omgeving je bent, je zult in staat zijn om het leven na te streven, het uitvoeren van Gods werk in jou na te streven en de waarheid na te streven. Je zult een goed begrip hebben van Gods daden en je zult in staat zijn om te handelen volgens de waarheid. Dit is je oprechte geloof en dit laat zien dat je de hoop op God niet hebt verloren. Je zult nog steeds de waarheid in loutering zoeken, je zult echt van God kunnen houden en je zult geen twijfels over Hem krijgen. Wat Hij ook doet, je zult nog steeds de waarheid praktiseren om Hem tevreden te stellen en je zult in staat zijn om diep op zoek te zijn naar Zijn wil en rekening te houden met Zijn wil. Alleen dit is waar geloof in God.

Als uw vertouwen zwak is of u een moeilijke situatie of andere problemen aan het bent ervaren, verlies alstublieft niet het vertrouwen in God. Laten we tot God bidden met een oprecht hart en oplossingen zoeken voor het probleem. Godzijdank!

Lees verder: Christelijke gebeden

Bemoedigende Bijbelteksten om je geest op te liften in moeilijke tijden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s