Bijbeltekst van de dag – Spreuken 12:22

Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

– Spreuken 12:22

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus vertelde ons, “Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze” (Mattheüs 5:37).

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Spreuken 12:22