Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden

Leren bidden

Broeders en zusters, we weten allemaal dat bidden tot God de meest directe manier is voor christenen om met God te communiceren. Dit is waarom we, naast onze ochtend- en avondgebeden, op veel andere momenten bidden, zoals wanneer we de Bijbel lezen, bij samenkomsten, wanneer we de sabbat in acht nemen of wanneer we moeilijkheden ondervinden. Maar komen onze gebeden overeen met wat de Heer wil, en zal Hij ons horen? Het is belangrijk dat elke broeder en zuster dit begrijpt; anders zullen, hoe vaak of hoe lang we ook bidden, deze gebeden niet door God worden aanvaard. In feite gaf de Heer Jezus ons deze antwoorden lang geleden. Laten we dus samen onderzoeken wat de waarheid hierover zegt!

Lees verder Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden

‘Verlangen’ Hoe worden de beloften van de Heer gerealiseerd?

Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer Jezus Zijn volgelingen: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:2-3). Hierdoor hopen gelovigen al generaties lang obsessief op de vervulling van deze belofte van de Heer en bidden ze daar ook voor. Ze hopen en bidden dat ze worden opgenomen in de hemel en daar de Heer zullen ontmoeten en het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan als de Heer terugkomt.

Beveel meer aan: Tweeduizend jaar lang verlangt elke broeder en zuster die echt in de Heer gelooft naar de wederkomst van de Heer. Nu is de profetie van de Heer in principe vervuld. Hoe kunnen we de voetstappen en verschijning van God vinden? Hier is het antwoord.