Het woord van de Heilige geest ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel vijf

Het woord van de Heilige geest ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel vijf

  1. Jezus doet wonderen

1) Jezus voedt de vijfduizend

Joh. 6:8-13 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.

lees verder

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Nadat de Heer Jezus was opgestaan en naar de hemel opgestegen, begonnen alle christenen die oprecht in Hem geloofden, uit te kijken naar Zijn wederkomst. Vooral wij die in de laatste dagen zijn geboren, kijken zelfs meer uit naar Zijn tweede komst, wanneer Hij ons zal opnemen in het hemelse koninkrijk. Zijn we ons bewust van de manier waarop wij de wederkomst van de Heer zullen zien terwijl we vasthouden aan deze hoop? Deze vraag heeft betrekking op de belangrijke kwestie of we al dan niet in staat zijn om de komst van de Heer te verwelkomen, dus is het essentieel dat we dit serieus bespreken.

lees verder