De belangrijkste criteria voor het betreden van het Koninkrijk der hemelen

Vraag 13: Wij volgen het voorbeeld van Paulus en werken hard voor de Heer om het evangelie te verspreiden, van de Heer te getuigen en over de gemeenten van de Heer te waken, net zoals Paulus dat deed: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden” (2 Tim. 4:7). Is dit niet het volgen van de wil van God? Deze werkwijze zou moeten inhouden dat we in aanmerking komen om te worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, waarom moeten we dan Gods oordeelswerk en zuivering in de laatste dagen aanvaarden voordat we in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden?

Werken voor de Heer is de wil van God doen

lees verder

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

– 1 Johannes 5: 3

Gedachten over het vers van vandaag …

Degenen die echt van God houden, kunnen zich houden aan Zijn geboden, Zijn woorden gehoorzamen, aandacht tonen voor Zijn wil, en in alle dingen volgens Zijn vereisten beoefenen. Als we niet van God houden, zullen we voelen dat Gods eisen te hoog zijn en dat het moeilijk is om zich te houden aan Zijn geboden en Zijn woorden te beoefenen. Degenen die echt van God houden, denken dat het gemakkelijk is om zich te houden aan Gods geboden en zijn woorden te beoefenen. Net zoals de plichtmatige affectie van een kind voor zijn ouders. Een plichtsgetrouw kind kan de woorden van zijn ouders gehoorzamen, dingen doen volgens hun eisen en begrijpen dat alles wat ze doen goed voor hem is. Een kind moet plichtsgetrouw zijn jegens zijn ouders, wat zijn verantwoordelijkheid is.Als een kind geen respect toont aan zijn ouders, dan houdt hij zich niet aan hun woorden en houdt hij hun woorden niet in gedachten. Het kan worden gezien dat het al dan niet iemand kan houden aan de geboden en het al dan niet iemand Gods woorden kan beoefenen de standaardzijn om te beoordelen of hij al dan niet van God houdt. God zegt: “als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen verspilde energie?”

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting

Weet je hoe je gelooft in God om door Hem te worden goedgekeurd?

Sommige mensen zeggen misschien dat het voor de vrede van het vlees is, anderen zeggen dat het is om na de dood naar de hemel te gaan, en sommige mensen zeggen dat ze proberen God lief te hebben en God te kennen, en zich te ontdoen van verdorven gezindheden om God tevreden te stellen. Wat voor soort geloof wordt dan door God goedgekeurd? Gods woord geeft ons het antwoord.
God zegt: “Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, noch is het om het leven te verrijken door van God te houden, enzovoorts. Het is zo: als je God liefhebt omwille van het welzijn van het vlees of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt, deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart te vullen, zoekt een gemakkelijk leven, en probeert niet werkelijk God lief te hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, is een nastreven van emotioneel genot, en God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De liefde van de meesten van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan alleen de status quo bewaren; het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken, noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden: nadat je God eenmaal op die manier hebt liefgehad, en er is niemand om je verder op weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de tijd van het liefhebben van God maar je levensgezindheid nadien onveranderd blijft, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invloed van de duisternis, waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de manipulaties van Satan en het bedrogen worden door Satan. Zulke mensen kunnen niet volledig worden gewonnen door God; uiteindelijk behoren hun geest, ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen die niet volledig gewonnen kunnen worden door God zullen terugkeren naar hun plaats van oorsprong, dat wil zeggen: terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar het meer waarin het hellevuur brandt om de volgende stap in de straf van God te ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God zijn degenen die tegen Satan rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk. Wil jij zo’n soort mens zijn? Wil jij door God gewonnen worden? Wil jij aan het domein van Satan ontsnappen en terugkeren naar God? Behoor je nu Satan toe of word je onder de mensen van het koninkrijk gerekend? Dit soort dingen zouden duidelijk moeten zijn en vereisen geen verdere uitleg.

Dagelijkse woorden van God | Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben | Fragment 391