Nederlandse christelijke muziek ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ (Muzikale documentaire)

Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn” (MATTHEÜS 10:23)
De betekenis van dit woord is dat vanwege de vervolging van sommige mensen, dus vanwege de evangelisatie de geruchten zullen volgen, en waar hij ook gaat, het evangelie van God zal verspreid worden.
In de Bijbel, 37 jaar na de opstanding van de Heer Jezus, overwon het Romeinse leger Jeruzalem en werden de Joden gedwongen in ballingschap te gaan. Dus het evangelie van de Heer Jezus verspreidde zich door de wereld. Betekent deze manier van werken de wijsheid van God?
De Christelijke documentaire “Hij die heerschappij over alles heeft” is aan ons onthuld!

lees verder

De woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)


De woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder

Gospel muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’

Gospel muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’

I

God kijkt neer op alle dingen vanuit de hoogte,

en domineert alle dingen van bovenaf.

Tegelijkertijd heeft God Zijn heil gezonden over de aarde.

God ziet vanuit Zijn geheime plaats voortdurend

elke beweging van de mens, alles wat ze zeggen en doen.

God kent de mens als de palm van Zijn hand.

Lees verder

Gezang Gods woorden ‘Hoe God over alle dingen heerst’ Nederlands

Vanaf ’t moment dat je schreeuwend ter wereld komt,
begin jij je plicht te vervullen.
In het plan, de ordening van God neem jij je rol aan,
en begint de reis van het leven.
Wat je achtergrond ook is of de reis die voor je ligt,
niemand kan ontsnappen aan de orkestratie en het arrangement van de hemel,
en niemand hier beheerst het lot,
want alleen Hij die over alle dingen heerst kan dat aan.

Lees verder