Wat is oprecht berouw?

Christenen hebben berouw en bidden tot God

Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. Geconfronteerd met de steeds grote rampen hebben veel broeders en zusters zich gerealiseerd dat ze alleen door oprechte berouw tot de Heer een kans kunnen hebben om de ramp te overleven. Maar wat is oprecht berouw precies? Sommige mensen zeggen dat als ze zondigen, ze aan de priester zullen biechten, de bijbel lezen, bijeenkomst bijwonen, dit het oprechte berouw is. En anderen zeggen dat alleen mensen volledig aan de zonde ontsnappen, als ze niet langer zondigen, het oprechte berouw is. Dus welke mening is in overeenstemming met de wil van God? Kijk naar de video ‘Oog in oog met de pandemie’ Het zal ons het antwoord en helpt ons de weg vinden van het oprechte berouw, de volledige redding en het binnengaan van het koninkrijk.

Lees verder Wat is oprecht berouw?

Bijbelteksten over vrede om u te helpen om de weg te zoeken om vrede te krijgen

Alle mensen zoeken vrede tijdens hun levensduur. Maar wie kan echte vrede verkrijgen? We streven en haasten allemaal ons om status en aanzien te verkrijgen. Echter, nadat velen van ons door jarenlang streven naar roem en reputatie en voldoening van het vlees hebben gekregen, voelen we ons leeg en gepijnigd, zonder enige vrede. Er wordt vaak gezegd dat vrede een zegen is. Hoe kunnen we vrede verkrijgen? Lees de volgende Bijbelteksten en je zult vrede en zegeningen van God voelen.

Lees meer:

Lees verder Bijbelteksten over vrede om u te helpen om de weg te zoeken om vrede te krijgen

God is onze schuilplaats

In 2020 Momenteel verspreidt het virus zich overal; het aantal mensen dat besmet is geraakt met deze longontsteking en aan deze ziekte zijn overleden; blijven oplopen. Ook mensen om mij heen zijn hiermee besmet geraakt. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. Elke keer als er net op de ene plek een ramp had plaatsgevonden, diende zich op een andere ramp alweer een nieuwe ramp aan. We zien bijvoorbeeld aardbevingen, bosbranden, zware overstromingen en stormen plaatsvinden. Is er een schuilplaats ten midden van de rampen te vinden voor ons christenen?

Dagelijkse bijbeltekst

Maak je geen zorgen, je moet vertrouwen en opkijken naar God! Want God ten alle tijden onze hulp!

God zegt: “O Almachtige God, praktische God! U bent onze sterke toren, u bent onze schuilplaats. We verschuilen ons allemaal onder uw vleugels, zodat de ramp niet bij ons kan komen. Dat is uw heilige bescherming en zorg.
Ga de schuilplaats binnen en alle genade en zegeningen zullen over je komen. Hongersnood en epidemieën zullen je niet kunnen raken en wolven, slangen, tijgers en luipaarden zullen je geen kwaad kunnen doen. Je zult met mij zijn en samen met mij in glorie wandelen!

Graag deel ik deze film met mijn broeders en zusters en ik hoop dat jullie erbij baat zouden kunnen krijgen, bekijk dan de Christelijke film ‘De zegen van Gods bescherming’ | Hoe we Gods bescherming kunnen verwerven tijdens de rampen van de laatste dagen? (Nederlandse ondertitels)

Terug naar de startpagina: Geloof Hoop en Liefde

Gods liefde en bescherming

Bijbeltekst van de dag

Toen ik vanochtend een spirituele toewijding deed, las ik het woord van de Heer Jezus:

Uit Gods woord zag ik Gods zorgen en bescherming voor ons. God kent alles net zo goed als de palm van Zijn hand. Hij heeft niet alleen ons gemaakt, maar ook ons geregeerd en georkestreerd, en Hij weet wat we nodig hebben en wat we gebrek eraan hebben. God heeft nooit ons verlaten en zorgt altijd voor ons en beschermt ons. Als God niet toestaat, zal er niets gebeurt zijn met ons. Hoe zouden we nog bang zijn als we hierin denken! Godzijdank dat Hij ons vertrouwen vervolmaakt, laten we de weg rustig nemen. Ik lees ook een passage, “Vanaf de schepping van de wereld ben ik begonnen met het voorbestemmen en het selecteren van deze groep mensen, namelijk jullie vandaag. Jullie temperament, kaliber, uiterlijk, gestalte, het gezin waarin je bent geboren, je baan en je huwelijk, alles wat je bent, zelfs de kleur van je haar en je huid en het moment van je geboorte zijn allemaal door mijn toedoen bepaald. Zelfs de dingen die je doet en de mensen die je elke dag tegenkomt zijn door mijn toedoen bepaald, om niet te spreken van het feit dat het in werkelijkheid door mij bepaald is dat jij vandaag in mijn aanwezigheid gebracht bent. Breng jezelf niet in verwarring; je moet kalm voortgaan. Waar ik je vandaag van laat genieten, is een deel dat jij verdient en het is door mij voorbestemd bij de schepping van de wereld.” Dank aan God! Mogen wij allen Gods heerschappij gehoorzamen, Gods wil begrijpen en Gods liefde kennen. Amen!

Vrienden, als je meer weet, willen wij je de bemoediging bijbel. Moge Gods zegen met ons zijn.

Hoe je in ziekte je gebeden het beste kunt afstemmen op Gods wil: ze heeft het geleerd.

Het is onvermijdelijk dat mensen ziek worden wanneer ze volle granen eten. Als christen zijn we geen uitzondering. Als we ziek zijn, zullen we zeker tot God bidden (Verwijzen naar: christelijke gebeden). Dan zullen we naar arts gaan. Als we niet beter worden, hebben we dan geen idee wat we moeten doen. Hoe moeten we ervaren als we ziek zijn? Hoe kunnen we het kalm onder ogen zien en echt vertrouwen in God hebben?
Vrienden, hoe heb je meegemaakt wanneer je ziek bent? Laten we dit artikel lezen om onze problemen in de ziekte op te lossen.

Ze leerde hoe te bidden bij ziekte

De lucht was ’s nachts bijzonder kalm, gevuld met sterren, die de lucht versierden en de lucht warm maakten vol magisch gevoel. Een christen genaamd Liu Xin was echter niet in de stemming om te genieten van deze nachtelijke scène. Ze liet daarentegen een pijnlijke en verdrietige uitdrukking zien. Op dat moment knielde ze en bad in tranen tot de Heer Jezus: “Jezus, de genadige Redder, ik kreeg onlangs erge hoofdpijn en voel me vaak duizelig. Ik kan niets duidelijk zien en geef vaak over als ik me niet goed voel. De dokter zei dat ik hydrocefalie heb. Mijn Heer, heb medelijden met mij en genees mij. Ik heb echt veel pijn en kan me alleen tot u wenden …” Liu Xin had vaak gebeden. De ziekte stak nu en dan de kop op en ze durfde de Heer geen moment te verlaten. Ze had oprecht tot de Heer gebeden in de hoop dat de Heer haar zou genezen. De broeders en zusters baden voor haar in de morgen en zelfs vooraanstaande predikanten baden voor haar. De ziekte viel haar echter regelmatig aan. Liu Xin voelde zich erg verward: De Heer Jezus zei: “Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie ​bidden​ en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen” (Marcus 11:24). De Heer vertelde ons dat wat voor moeilijkheden we ook mee zouden maken, Hij ons zou geven wat we nodig hebben, zo lang als we tot Hem baden. Ik ben ziek en bid tot de Heer, maar waarom geneest Hij mij niet? Heeft de Heer me afgewezen? Als ze hieraan dacht, voelde Liu Xin zich nog slechter en kwam haar hoofdpijn terug. Ze kon dit niet aan en bad daarom tot de Heer om haar te genezen en zei zelfs dat ze liever stierf dan zou leven. Hoe meer ze bad, hoe meer ze verbitterd raakte. Ze begon weg te kwijnen en werd terughoudend om met anderen te praten. Ze verloor zelfs haar geloof in leven, omdat ze het gevoel had tot last te zijn. Ze voelde zich zo ellendig. 

Op een dag na de lunch kreeg Liu Xin opnieuw hoofdpijn en moest ze in bed rusten. Op dat moment kreeg ze bezoek van haar goede vriend, Zhou Li. Toen Zhou Li haar vroeg naar haar recente lichamelijke toestand, kon Liu Xin haar tranen niet meer in bedwang houden. Ze vertelde Zhou Li over haar pijn en verwarring deze dagen. Hoe meer ze zei, hoe meer ze van streek raakte. Ze zei voortdurend tegen Zhou Li: “De Heer luisterde niet naar mijn gebeden. Wil de Heer mij niet?”

Een persoon heeft hoofdpijn

Zhou Li pakte twee papieren doekjes en gaf ze aan Liu Xin en zei op een serieuze toon tegen haar: “Vroeger dacht ik, net als jij, dat de Heer Jezus ons beloofde dat wat we ook tot de Heer zouden bidden, Hij ons zou schenken. Dus, wanneer ik het moeilijk had, bad ik gelijk tot de Heer en vroeg Hem om een pad voor mij te banen. Na het bidden was ik vol vreugde en dankbaarheid aan de Heer als ik zegeningen ontving, maar als ik Gods zegeningen niet kon zien, werd ik passief en zwak. Ik begreep de Heer verkeerd en klaagde waarom Hij niet luisterde naar mijn gebeden. Ik vond het niet verkeerd om dat vroeger zo te doen, maar toen ik onlangs een boek las, merkte ik dat zulke gebeden niet redelijk waren en niet in lijn met Gods wil.”

Lees verder Hoe je in ziekte je gebeden het beste kunt afstemmen op Gods wil: ze heeft het geleerd.

Waarom worden christenen ziek? Hoe zouden we ziekte moeten beleven?

Voel je je overmand door zorgen en onrust vanwege een ziekte? Hoe zou een christen moeten oefenen om zich te schikken naar Gods wil wanneer hij ziek wordt? Dit artikel toont je de weg. Laten we het dus samen lezen.

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Door Du Shuai

Pen en dagboek

De zinsnede “je haasten om een dokter te vinden wanneer je ziek bent” verwoordt heel direct de gevoelens van zorg, hulpeloosheid en paniek die mensen bevangt wanneer ze ziek worden. Hoewel we weten dat alles door God is geschapen, dat God ons elke adem heeft gegeven en dat God heerst over het leven en de dood van de mens en alles regelt, toch voelen we als Christenen dat we geen antwoord hebben op de vraag wat we moeten doen wanneer we worden geconfronteerd met ziekte. Ook voor mij was de volgende kwestie dus niet duidelijk: hoe moeten we als we ziek worden de ziekte beleven zodat we haar rustig onder ogen kunnen zien en werkelijk geloof in God kunnen hebben? Ik bad hierover vaak tot God en zocht met Hem naar een antwoord. Ik zocht en communiceerde ook met mijn broeders en zusters totdat ik na enige tijd begreep dat: wanneer we ziek worden, we onze gevoelens van onrust, paniek en hulpeloosheid alleen kunnen wegnemen en werkelijk geloof in God kunnen genereren door te begrijpen wat Gods bedoeling is als we ziek worden, en door de vier principes van het oefenen te beheersen. Ik zal hier mijn kleine, eenvoudige beetje begrip delen met mijn broeders en zusters in de hoop dat jullie er allemaal een beetje baat bij hebben.

Lees verder Waarom worden christenen ziek? Hoe zouden we ziekte moeten beleven?

Eindelijk realiseerde ik mij dat het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen.

Door Xingwu, Verenigde Staten

Noot van de redactie: veel broeders en zusters die net in God hebben geloofd, komen niet op tijd bij de bijeenkomsten en ontzien zichzelf vaak met het excuus dat ze bezig zijn met werk en geen tijd hebben, waardoor ze steeds meer afstand nemen van God. Het is hetzelfde voor de christen Xingwu. Omdat hij bezig is zijn zus te helpen haar zaken te regelen, besteedt hij weinig aandacht aan het bijwonen van bijeenkomsten, en onverwacht strekt Satan zijn zwarte hand naar hem uit – hij wordt geconfronteerd met een ongeluk. Pas daarna begint hij te ontwaken en begrijpt hij dat het bijwonen van bijeenkomsten zo belangrijk is voor christenen. Laten we zijn ervaring eens bekijken …

Mijn hart schuwt God omdat ik het te druk heb met werk om bijeenkomsten bij te wonen

In april 2018 had ik het geluk om Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden. Ik voelde me buitengewoon gelukkig en blij om de terugkeer van de Heer Jezus te verwelkomen. Daarna had ik regelmatig bijeenkomsten met mijn broeders en zusters. We lazen Gods woorden en communiceerden onze individuele ervaringen en inzichten. Ik profiteerde dagelijks van Gods woorden. In mijn hart had ik vrede en vreugde. Na een tijdje begon ik veel waarheden te begrijpen die ik eerder nooit had begrepen, en ik verkreeg veel meer dan in de religie.

Eind december 2018 werd de winkel van mijn zus druk en kwam ze handen tekort, dus vroeg ze me om over te werken. De tijd die nodig was om bijeenkomsten bij te wonen, botste echter vaak met mijn overwerk. Elke keer als ik terugkwam van het bijwonen van een bijeenkomst, zei mijn zus ongelukkig tegen me: “Broeder, de winkel is bezig; besteed niet altijd tijd aan het bijwonen van bijeenkomsten. Als je tijd hebt, help dan in de winkel.” Toen ik dat hoorde, dacht ik: “Het maakt niet uit of ik een paar keer niet naar de bijeenkomsten ga. Het is prima om in mijn hart in God te geloven. Na een tijdje, wanneer ik niet druk ben, zal ik regelmatig bijeenkomsten bijwonen.” Daarom stelde ik altijd de zaken van de winkel voorop en ging ik pas naar bijeenkomsten wanneer ik vrij was. Soms waren de bijeenkomsten al lang begonnen wanneer ik aankwam; soms wanneer ik klaar was met mijn werk, waren de bijeenkomsten al voorbij en kon ik niet het niet bijwonen. Onbewust voelde ik me veel minder gestimuleerd om bijeenkomsten bij te wonen. Bovendien, omdat ik altijd erg moe was van overuren tijdens die periode, wanneer ik thuis kwam, viel ik vaak in slaap voordat ik zelfs twee passages van Gods woorden had gelezen, en soms was ik zo uitgeput dat ik gewoon naar bed ging. En ik ging vaak gewoon door de bewegingen in gebed. Als gevolg daarvan voelde ik me steeds verder van God verwijderd.

Gedurende die tijd communiceerden mijn broeders en zusters vaak met me en zeiden: “Je bent bezig met werk en neemt niet regelmatig deel aan bijeenkomsten. Je bent in Satans valstrikken gevallen. In de laatste dagen is de spirituele strijd intens. Satan wil niet dat we Gods redding ontvangen, dus probeert het allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen te gebruiken om onze normale relatie met God te verstoren. Van buitenaf is de winkel druk, maar in de spirituele wereld gebruikt Satan dit om je te storen zodat je geen tijd hebt om bijeenkomsten bij te wonen en de waarheid na te jagen. Langzaam zal je steeds verder en verder weg van God zijn, verlies je Gods zorg en bescherming en word je uiteindelijk gevangengenomen door Satan. We moeten de kwaadaardige motieven van Satan kunnen onderscheiden.” Elke keer na het horen van hun communicatie, stemde ik mondeling in om vergaderingen bij te wonen, maar ik dacht in mijn hart: “De winkel van mijn zus is druk en dit is de feitelijke situatie. Als ik niet help, zal ze zeker tegen me klagen. Wanneer ik het in de toekomst niet druk heb, ga ik normaal bijeenkomsten bijwonen. Zal het niet allemaal hetzelfde zijn? Bovendien kan ik niet zien en voelen hoe Satan ons stoort en verslindt. Het is misschien niet zo serieus.” Ik gaf altijd een doof oor naar de communicatie van mijn broeders en zusters. Ik ging nog steeds zelden naar bijeenkomsten en soms hoewel ik ging, kon ik geen enkele vorm van interne rust vinden, maar dacht ik aan werkzaken. Als gevolg daarvan heb ik weinig verkregen uit de bijeenkomsten. Ik kon me niet kalm en vredig voelen, maar voelde me constant uitgeput. Het was precies op dat moment dat Satan zijn zwarte hand naar mij uitstrekte …

Een persoon voelt zich uitgeput

Satans ellende kwam onbewust op mij

Lees verder Eindelijk realiseerde ik mij dat het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen.

Weet u wat? Alleen God kan ons redden van lijden

gebed
  • De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.’ (Psalmen 34:18) Uit dit vers kunnen we Gods barmhartigheid voor de mens zien, alleen God kan ons redden van lijden.

God zegt: “De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen.

Mensen leven onder de macht van Satan, en we zijn geleden en gemarteld door Satan. Er zijn veel smarten en pijn in ons hart. Alleen God heeft genade voor ons en kan ons redden van lijden. In het echte leven maken familie-kleinigheden, werkdruk, gecompliceerde interpersoonlijke relaties tussen familieleden en vrienden enz, ons erg moe zijn. We leven vaak in de zonde vanwege roem en fortuin en we zijn verdrietig en brengen pijn voor mensen om ons heen. Alleen we komen tot God, kunnen we ons ontdoen van de slavernij van zonde en alle pijn van het vlees, dan kunnen we in vrijheid leven. Gods zegen toewensen!

Als je meer wil weten, klik dan op deze website: https://www.bible-nl.org/

Wij willen je de volgende christelijke muziek aanbevelen te kijken: Musical Drama | Wat is de zin van het leven? ‘Het verhaal van Xiaozhen’

Xiaozhen was een pure, vriendelijke christen die haar vrienden altijd eerlijk behandelde. Toen het hen echter voordelig uitkwam, werden haar voormalige vrienden haar vijanden. Nadat ze dit drama had meegemaakt, werd Xiaozhen gedwongen om haar ware hart en voormalige principes in de steek te laten. Ze begon haar eigen eerlijke geweten en goede geest ontrouw te worden en wentelde zich in de modder van de slechte wereld. … Ze viel in ongenade, bewandelde een pad van verderf en werd daarbij vertrapt door de wereld en zat vol met littekens en blauwe plekken. Ze kon geen kant meer op en toen ze zover was dat ze alle hoop had opgegeven, werden Xiaozhens hart en geest eindelijk wakker door de roep van Almachtige God …

Lees meer:

Met God, is mijn leven niet meer leeg

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Gods genezing: mijn kind is kritiek ziek – Wie brengt hem buiten gevaar?

Begin 2003 stierf mijn baby, die ik ruim negen maanden had gedragen, in de baarmoeder. Deze vreselijke gebeurtenis bezorgde ons hele gezin veel pijn. Ik wilde nog een kind, maar ik was bang dat ik het weer zou verliezen, en daarom kreeg ik een postpartum depressie.

Omdat ze zagen in hoeveel pijn ik leefde, vertelden mijn moeder en oudere zus mij in 2006 over het evangelie van Gods koninkrijk. Onverwachts werd mijn aandoening beter zonder dat ik me daarvan bewust was en een jaar later, ondanks het feit dat ik al jaren geen kind had gekregen, beviel ik geheel onverwacht van een zoon. De geboorte van mijn zoon maakte ons gezin heel gelukkig …

lees verder

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

De voorbode van de terugkeer van de Heer: de opkomst van oorlog, hongersnood en aardbevingen!
“En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (MATTHEÜS 24: 6-8).

lees verder