Eens gered, altijd gered?

Noot van de redactie: Bijna alle gelovigen in de Heer denken vol zelfvertrouwen dat ze enkel door hun geloof redding kunnen verkrijgen en het hemels koninkrijk kunnen binnengaan, vanwege hun visie van ‘eens gered, altijd gered’. Maar houdt deze opvatting stand? Is het echt zo gemakkelijk om gered te worden?

Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft zich verspreid tot de uiteinden van de aarde, heeft elk huis bereikt en is een begrip geworden en het is ook vanwege de verlossing van de Heer Jezus dat de mensheid tot vandaag heeft overleefd. Er zijn veel broeders en zusters die het standpunt van ‘eens gered, altijd gered’ aanhangen, vanwege de woorden van de apostel Paulus: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). Ze denken: Aangezien de Heer Jezus ons verloste door de kruisiging, hebben we al absolutie gekregen voor al onze zonden en zijn we gered door ons geloof en eenmaal gered, blijven we altijd gered en zolang we tot het einde toe volhouden, zullen we rechtstreeks worden opgenomen in het hemels koninkrijk wanneer de Heer terugkeert. Echter, sommige broeders en zusters kunnen het niet nalaten te twijfelen: “Is het echt zo gemakkelijk voor ons om gered te worden? Kunnen we verlossing verkrijgen en alleen door geloof het hemels koninkrijk binnengaan?”

lees verder

Gospel Music 2019 | God is liefde ‘God behandelt de mens als Zijn dierbaarste’

Het leven van Adam en Eva in de Hof van Eden


God schiep de mens;
hetzij de mens ontaard is
hetzij ze Hem volgen,
God behandelt de mens als dierbaar,
je zou kunnen zeggen, als Zijn familie.
De mens is geen speelgoed voor Hem.

Hij is de Schepper en de mens is Zijn creatie.
Lijkt of ’t niveau verschilt,
maar al wat God doet voor mensen, gaat verder dan hun relatie.
God houdt van de mens, Hij zorgt en bekommert zich om hen.
Onvermoeibaar geeft Hij aan de mens,
en niets is Hem teveel,
noch verwacht Hij lof en eer.

Voor Hem is de mens redden,
hen voorzien van om het even wat
geen eerbetoon.
Alleen op Zijn eigen manier,
door Zijn essentie, wat Hij heeft en is,
voorziet Hij de mens in kalmte en rust.
Hoeveel de mens ook moge krijgen van Hem,
God vraagt niets terug.
Het is zo bepaald door Zijn essentie;
Hij is trouw aan Zijn gezindheid.

uit ‘Online Bijbelstudie

Uitspraken van Christus ‘Het zuchten van de Almachtige’ (Fragment)

God zegt: “De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen.”

Weet je hoe we het bruiloftsmaal van het Lam kunnen bijwonen? Lees, hier is de weg!

Gezang Gods woorden ‘Hoe God over alle dingen heerst’ Nederlands

Vanaf ’t moment dat je schreeuwend ter wereld komt,
begin jij je plicht te vervullen.
In het plan, de ordening van God neem jij je rol aan,
en begint de reis van het leven.
Wat je achtergrond ook is of de reis die voor je ligt,
niemand kan ontsnappen aan de orkestratie en het arrangement van de hemel,
en niemand hier beheerst het lot,
want alleen Hij die over alle dingen heerst kan dat aan.

Lees verder