Hier is de weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken. Ik bood vaak hulp aan mijn broeders en zusters aan die zich negatief en zwak voelden. Soms was ik, wanneer hun niet gelovige familieleden onvriendelijk waren tegen mij, toch in staat om tolerant en geduldig te zijn; ik verloor het vertrouwen in de Heer niet en geloofde dat de Heer hen kon veranderen. Dus vond ik dat ik veel veranderd was sinds ik een gelovige was geworden. Vanaf 2011 was ik echter niet meer in staat om het werk van de Heilige Geest zo sterk te voelen als voorheen. Ik verloor geleidelijk aan nieuwe inspiratie voor mijn preken en had geen kracht om los te komen van het leven in zonde. Ik kon alleen maar boos worden op mijn vrouw en dochter als ze dingen deden die ik niet fijn vond en ik voer woedend tegen hen uit. Ik wist dat dit niet in overeenstemming was met de wil van de Heer, maar vaak kon ik me niet inhouden. Dit was bijzonder pijnlijk voor mij. Om mij te bevrijden van een leven in zonde en daarna opbiechten, besteedde ik meer aandacht aan het lezen van de Bijbel, vasten en bidden, en zocht overal naar spirituele voorgangers om dit samen te verkennen en uit te zoeken. Maar al mijn inspanningen liepen op niets uit; er was geen verandering in mijn zondige leven en de duisternis in mijn ziel.

lees verder

Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Broeders en zusters, de vrede van de Heer zij met u! Ik voel me heel gelukkig dat ik vandaag met jullie kan praten over mijn ervaringen met het verwelkomen van de Heer, en ik voel me zeer vereerd en ben de Heer zeer dankbaar dat Hij me deze kans heeft gegeven.

Ik ben in een christelijk gezin geboren. Mijn moeder is een zeer vrome gelovige, en toen ik klein was ging ze ons altijd voor bij het lezen van de Bijbel en het zingen van hymnes en nam ze ons mee naar evenementen in onze kerk. Toen ik opgroeide, verliet ik het huis en ging werken; ik ging naar kerkelijke bijeenkomsten in mijn nieuwe plaatselijke kerk, en na een paar jaar werd ik aangesteld als leider van de kerk. Omdat de voorganger daar nooit iets nieuws predikte, hij altijd gewoon predikte over de manier van offergaven maken en hem de verlichting van de Heilige Geest ontbrak, vielen sommige gelovigen in slaap terwijl ze naar zijn preken luisterden, en sommigen besloten niet terug te komen omdat ze niets van hem meekregen. Om gelovigen te behouden, nodigden we soms een paar predikers uit andere kerken uit om te preken of we organiseerden evenementen. Maar dit had slechts een tijdelijk effect en wanneer de gelovigen de bijeenkomst hadden bijgewoond, kwamen ze niet terug. Er waren ook enkele nieuwe gelovigen die een paar dagen kwamen en daarna niet terugkeerden. Ik dacht bezorgd bij mezelf: “Wat is hier aan de hand? De situatie in onze kerk is zo slecht en het lukt ons zelfs niet de nieuwe gelovigen te laten blijven. Doen we iets dat niet in overeenstemming is met Gods wil? Of is onze kerk door God verlaten?”

lees verder