De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie:

Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40).

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Mat. 24:37).

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Mat. 24:27).

lees verder

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Nadat de Heer Jezus was opgestaan en naar de hemel opgestegen, begonnen alle christenen die oprecht in Hem geloofden, uit te kijken naar Zijn wederkomst. Vooral wij die in de laatste dagen zijn geboren, kijken zelfs meer uit naar Zijn tweede komst, wanneer Hij ons zal opnemen in het hemelse koninkrijk. Zijn we ons bewust van de manier waarop wij de wederkomst van de Heer zullen zien terwijl we vasthouden aan deze hoop? Deze vraag heeft betrekking op de belangrijke kwestie of we al dan niet in staat zijn om de komst van de Heer te verwelkomen, dus is het essentieel dat we dit serieus bespreken.

lees verder

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag 2: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug zal keren. Zij baseren dit voornamelijk op deze Bijbelverzen: Jezus, … zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien” (Openb. 1:7). En bovendien leren de religieuze dominees en ouderlingen ons ook dat elke Heer Jezus die niet met wolken komt vals is en verworpen moet worden. Dus we weten niet zeker of deze opvatting strookt met de Bijbel of niet; is een dergelijke interpretatie juist of niet?

Antwoord:

lees verder