Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?

Na het ontbijt zette Yeqi haar computer aan en logde in op Facebook. Ze zocht het account van haar vriendin Lina op en vroeg, haar vingers dansend over het toetsenbord: “Ben je online? Ik wil iets met je bespreken. Vanmorgen tijdens mijn stille tijd stuitte ik op dit vers, ‘Velen zullen op die dag tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?” En dan zal ik hun verklaren: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat”’ (Matteüs 7:22-23). Ik heb over de woorden van de Heer nagedacht, en ik ben een beetje in de war. Waarom zei de Heer dat degenen die in Zijn naam baden, predikten, duivels uitdreven en wonderbaarlijke werken deden niet alleen geen goedkeuring van de Heer kregen, maar dat de Heer hen zelfs werkers van ongerechtigheid heeft genoemd? Wat is hier aan de hand? Ik besef dat ik, net als die mensen, heb gereisd om in weer en wind het evangelie te verspreiden, enthousiast heb geïnvesteerd in de Heer, en een tiende van mijn verdiensten heb gegeven als tienden. Ik dacht dat ik daarmee Gods wil uitvoerde, en dat ik uiteindelijk de goedkeuring van de Heer zou krijgen. Maar nu ben ik niet meer zo zeker van die kwesties, en ik weet niet hoe ik de zaak moet bekijken.”

lees verder

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde ​vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op” (Lucas 24:36-43). Telkens wanneer ik deze verzen lees ben ik jaloers op Petrus, Johannes en de anderen. Terwijl Jezus Zijn werk in Judea uitvoerde, was Hij dag en nacht bij Zijn leerlingen, en nadat Hij was opgestaan zorgde Hij voor hen zoals voorheen. Hij verscheen aan hen, ging voor hen dieper in op de Schriften en gaf hun Zijn leer. Petrus en de anderen hadden het geluk dat de Heer hen had gekozen om Zijn leerlingen te zijn en zij konden de leer van de Heer Jezus met hun eigen oren horen – ze waren zo gezegend! Naderhand las ik Gods woorden, en ik begon te begrijpen dat het in feite de wil van de Heer Jezus was die na Zijn opstanding achter Zijn verschijning aan de mens zat, en dat deze daad nog meer Gods kracht en wijsheid in zich hield. Ik ben echt gaan begrijpen dat de verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding werkelijk zeer diepzinnig was!

lees verder

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Gedurende de laatste paar jaar heeft Lin Ke zo vaak gevast en gebeden dat ze de tel is kwijtgeraakt. Ze deed dit om de kerk te verjongen en zowel haar eigen, als het geloof van haar broeders en zusters te versterken. Ondanks dit alles kon ze al die tijd de aanwezigheid en leiding van de Heer niet voelen. Ze begreep niet waarom God niet naar haar gebeden luisterde – zou het kunnen zijn dat ze niet devoot genoeg was in haar vasten en bidden?

Lin Ke zat in een paviljoen aan het meer en staarde wezenloos de ruimte in, beduusd over dit onderwerp van vasten en bidden, toen haar collega Xiao Jing twee keer naar haar moest schreeuwen voordat ze het eindelijk hoorde.

lees verder