Waarom worden christenen ziek? Hoe zouden we ziekte moeten beleven?

Voel je je overmand door zorgen en onrust vanwege een ziekte? Hoe zou een christen moeten oefenen om zich te schikken naar Gods wil wanneer hij ziek wordt? Dit artikel toont je de weg. Laten we het dus samen lezen.

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Door Du Shuai

Pen en dagboek

De zinsnede “je haasten om een dokter te vinden wanneer je ziek bent” verwoordt heel direct de gevoelens van zorg, hulpeloosheid en paniek die mensen bevangt wanneer ze ziek worden. Hoewel we weten dat alles door God is geschapen, dat God ons elke adem heeft gegeven en dat God heerst over het leven en de dood van de mens en alles regelt, toch voelen we als Christenen dat we geen antwoord hebben op de vraag wat we moeten doen wanneer we worden geconfronteerd met ziekte. Ook voor mij was de volgende kwestie dus niet duidelijk: hoe moeten we als we ziek worden de ziekte beleven zodat we haar rustig onder ogen kunnen zien en werkelijk geloof in God kunnen hebben? Ik bad hierover vaak tot God en zocht met Hem naar een antwoord. Ik zocht en communiceerde ook met mijn broeders en zusters totdat ik na enige tijd begreep dat: wanneer we ziek worden, we onze gevoelens van onrust, paniek en hulpeloosheid alleen kunnen wegnemen en werkelijk geloof in God kunnen genereren door te begrijpen wat Gods bedoeling is als we ziek worden, en door de vier principes van het oefenen te beheersen. Ik zal hier mijn kleine, eenvoudige beetje begrip delen met mijn broeders en zusters in de hoop dat jullie er allemaal een beetje baat bij hebben.

Lees verder Waarom worden christenen ziek? Hoe zouden we ziekte moeten beleven?

Weet jij het al? De komst van ziekte verbergt Gods zegeningen voor mensen

Ik dacht altijd dat vrede een zegen is en ziekte een ongeluk is. Ik me dat wanneer ziekte komt, Gods zegeningen voor de mens verborgen zijn. De sleutel ligt in of we Gods wil zullen zoeken en hoe we Gods werk ervaren. Vrienden, willen jullie weten wat voor soort zegen van God voor mensen er verborgen is als er ziekte komt? Denk je erover na hoe we ervaren, kunnen we Zijn zegen krijgen?

Raadpleeg een arts voor medische aandoeningen
Twee mensen lopen over de weg, een heeft rugpijn

Hoe kunnen we op God vertrouwen om tijdens ziekte ervaring op te doen?

In ons leven worden we vaak geconfronteerd met de kwelling van ziekte, daarom komen we vaak voor God om te bidden (Verwijzen naar: leren bidden), dat God ons vertrouwen moge geven om de ziekte te overwinnen. Maar als we na een tijdje bidden nog steeds niet beter worden, neemt ons geloof af en klagen we zelfs over God. Dus hoe moeten we de beproeving van ziekte doorstaan?

Lees verder Weet jij het al? De komst van ziekte verbergt Gods zegeningen voor mensen

Waar ging de Heer naar toe om de plaats voor ons voor te bereiden?

Christenen verwelkomen de komst van het koninkrijk van God

De baby heeft de troost van de moeder nodig, de mensen die in de pijn leven hebben de redding van God nodig. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. Nu zijn er overal rampen en we verlangen naar de wederkomst van de Heer om ons op te halen naar het koninkrijk van de hemel. Omdat in de bijbel staat: “Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben” (JOHANNES 14: 2-3). Dan denken veel mensen dat de Heer Jezus plaats zou bereiden in de hemel, omdat Hij naar de hemel ging. Kunnen we echt Zijn komst verwelkomen als we altijd zo vasthouden? Waar is de plaats precies die de Heer voor ons heeft bereid?

Lees verder Waar ging de Heer naar toe om de plaats voor ons voor te bereiden?

Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Ik heb af en toe gesprekken gehoord die ongeveer als volgt gaan:

A: “De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij Almachtige God is en dat Almachtige God waarheden tot uitdrukking brengt en het oordeelswerk verricht. Moeten we de ware weg onderzoeken om te zien of dit inderdaad de terugkeer van de Heer is?”

B: “Nee, we kunnen het niet onderzoeken. We moeten de voorgangers en ouderlingen eerst vragen wat ze van deze kwestie vinden. Als ze ons toestaan ​​om het te gaan onderzoeken, dan zullen we het onderzoeken. Als ze ons niet toestaan ​​het te onderzoeken, dan mogen we het niet doen. De voorgangers en ouderlingen hebben tenslotte een grotere gestalte dan wij en dienen de Heer al vele jaren. Ze bestuderen vaak de Bijbel en leggen de Bijbel uit, dus het juiste is om de voorgangers en ouderlingen dit eerst te laten controleren en dan moeten we naar hen luisteren.”

Heb je gemerkt dat er in dit korte gesprek is afgeweken van het pad hoe je de terugkeer van de Heer kunt verwelkomen? Laten we nu de volgende kwesties bespreken: Wat is de grootste afwijking die men kan maken bij het onderzoeken van de ware weg? Hoe moet je de ware weg goed onderzoeken? Lees verder om erachter te komen.

Lees verder Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Weet u wat? Alleen God kan ons redden van lijden

gebed
 • De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.’ (Psalmen 34:18) Uit dit vers kunnen we Gods barmhartigheid voor de mens zien, alleen God kan ons redden van lijden.

God zegt: “De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen.

Mensen leven onder de macht van Satan, en we zijn geleden en gemarteld door Satan. Er zijn veel smarten en pijn in ons hart. Alleen God heeft genade voor ons en kan ons redden van lijden. In het echte leven maken familie-kleinigheden, werkdruk, gecompliceerde interpersoonlijke relaties tussen familieleden en vrienden enz, ons erg moe zijn. We leven vaak in de zonde vanwege roem en fortuin en we zijn verdrietig en brengen pijn voor mensen om ons heen. Alleen we komen tot God, kunnen we ons ontdoen van de slavernij van zonde en alle pijn van het vlees, dan kunnen we in vrijheid leven. Gods zegen toewensen!

Als je meer wil weten, klik dan op deze website: https://www.bible-nl.org/

Wij willen je de volgende christelijke muziek aanbevelen te kijken: Musical Drama | Wat is de zin van het leven? ‘Het verhaal van Xiaozhen’

Xiaozhen was een pure, vriendelijke christen die haar vrienden altijd eerlijk behandelde. Toen het hen echter voordelig uitkwam, werden haar voormalige vrienden haar vijanden. Nadat ze dit drama had meegemaakt, werd Xiaozhen gedwongen om haar ware hart en voormalige principes in de steek te laten. Ze begon haar eigen eerlijke geweten en goede geest ontrouw te worden en wentelde zich in de modder van de slechte wereld. … Ze viel in ongenade, bewandelde een pad van verderf en werd daarbij vertrapt door de wereld en zat vol met littekens en blauwe plekken. Ze kon geen kant meer op en toen ze zover was dat ze alle hoop had opgegeven, werden Xiaozhens hart en geest eindelijk wakker door de roep van Almachtige God …

Lees meer:

Met God, is mijn leven niet meer leeg

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Mijn kleine kleinzoon is nog maar zes jaar oud, hij een botsing met een grote vrachtwagen overleven?

De bescherming van God: Hoe mijn kleinzoon van zes in leven is gebleven

“Hallo? Ben jij dat, tante? Schiet op en kom naar het Subsidiary Hospital. Je kleinzoon is geschept door een grote vrachtwagen en is in kritieke toestand. Hij wordt nu behandeld! Schiet op!”

Het dringende telefoontje kwam tegen de avond op 15 december 2011, bijna zeven jaar geleden nu. Elke keer dat ik aan het verkeersongeluk denk waar mijn kleine kleinzoon bij betrokken was, voel ik nog steeds een sluimerende angst …

Het kind is ernstig ziek

Zeven jaar geleden 

Toen ik die dag de telefoon ophing, trilde ik overal en begon ik gelijk te huilen. Het voelde alsof een mes in mijn hart was omgedraaid en het was bijna ondragelijk. Gelukkig was mijn oudere kleinzoon er om me vast te houden, anders zou ik zijn ingestort.

Terwijl ik me naar het ziekenhuis haastte, kon ik het beeld dat mijn kleinzoon in een plas bloed lag niet onderdrukken en ik dacht bij mezelf: “Mijn kleine kleinzoon is nog maar zes jaar oud. Kan hij een botsing met een grote vrachtwagen overleven? Als er iets verkeerd afloopt, wat zeg ik dan tegen mijn zoon en schoondochter?”

In mijn verdriet zei mijn oudere kleinzoon plotseling ernstig tegen mij: “Oma, niet huilen. Laten we tot God bidden en mijn broer toevertrouwen aan Gods handen, en God vragen hem te beschermen.” De woorden van mijn oudere kleinzoon dienden als herinnering voor mij. Ja, God is de bron van ons leven en onze bestemming ligt geheel in Zijn handen. Ik moet het leven van mijn kleine kleinzoon aan God toevertrouwen. Toen ik hieraan dacht, sprak ik een gebed uit om mijn kleinzoon aan God toe te vertrouwen en mijn hart werd wat rustiger.

Lees verder Mijn kleine kleinzoon is nog maar zes jaar oud, hij een botsing met een grote vrachtwagen overleven?

Hoe herenigde ik met de Heer?

Bespreek online
 • Het nieuwe licht: Het blijkt dat de Heer is vleesgeworden als de Mensenzoon om te verschijnen en te werken In de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7).

Dus volgens dit vers dacht ik dat de Heer openlijk op een wolk zal verschijnen. Toen een vriend me vertelde dat de Heer al teruggekeerd is, dat Hij de vleesgeworden Almachtige God is, kan ik dit feit niet accepteren. Ik dacht dat de Heer op de wolk terug zal komen. Hoe kunnen jullie zeggen dat de Heer al teruggekeerd is? Later communiceerde mijn vriend vaak met mij en las ze de woorden van de Heer Jezus voor mij: “‘Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen’ (MATTHEÜS 24:27). ‘Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen’ (LUKAS 12:40). De woorden van de Heer hebben het over ‘de Mensenzoon’ of ‘de Mensenzoon komt’. Deze frase ‘de Mensenzoon’ verwijst naar Degene die uit een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet ‘de Mensenzoon’ worden genoemd. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd ‘de Mensenzoon’ en ‘Christus’ genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei ‘de Mensenzoon’ en ‘de Mensenzoon komt’, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen.” Op dat moment dacht ik wat ze zei overeenstemming is met het woord van de Heer. Dan wordt mijn hart beetje bij beetje geopend. Ik wil het ook verder zoeken en onderzoeken.

Lees verder Hoe herenigde ik met de Heer?

Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

De Heer beloofde dat Hij zeker terug zal komen in de laatste dagen, maar tegelijkertijd, verschijnen er de valse christussen en valse profeten om mensen te misleiden! Als we de ware Christus van de valse christussen niet kunnen onderscheiden, zullen we de volgende twee gevaarlijke gevolgen krijgen:

 1. We leven in angst om op ons hoede jegens de valse christussen en profeten en weigeren allemaal die het nieuwe werk van de komst van de Heer verspreiden. We zullen de kans verliezen om voor aangezicht van de Heer te worden opgenomen.
 2. We kennen de ware Christus niet, zelfs dat we de valse christussen en valse profeten volgen, zodat we de kans verliezen om volledig door God te worden gered en om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.
  Duidelijk gezien dat het heel belangrijk is voor ons om de ware Christus tussen de valse christussen te onderscheiden. Dus wat is de sleutel tot het onderscheiden van de ware Christus van de valse christussen?
  De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
  God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.
  Uit Gods woorden kunnen we zien dat Gods essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mensen redden. De valse christus bezit de essentie van God niet, kan noch de waarheid uitdrukken. Hij kan gewoon leugens spreken om mensen te misleiden. Dus we moeten de ware Christus en de valse christussen onderscheiden in Gods woorden en Gods werk. Wil je de waarheid hiervan begrijpen? Wil je een wijze maagd worden om met de Heer te herenigen?
  Beste vrienden, ik deel een artikel over de getuigenis van christen met jullie. Hieruit kunnen we deze waarheid begrijpen om de Heer zo snel mogelijk te verwelkomen.

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Door Xiangwang, Maleisië


Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

De dominee wiens taak het was om voor de tienergroep te preken, had een doctorsgraad in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het niet eenvoudig was om dominee te zijn en dat het zonder de inspiratie van de Heilige Geest erg moeilijk was om het domineeschap vol te houden. Wij zetten hem daarom op een voetstuk, want we geloofden dat hij iemand was in wie God genoegen schiep en die inspiratie kreeg van de Heilige Geest. Wanneer hij voor ons preekte, gebruikte hij vaak twee Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). Hij vertelde ons dan dat er in de laatste dagen veel valse Christussen zouden verschijnen, en maande ons om altijd voorzichtig te zijn en niet maar onbekommerd naar andere preken te gaan luisteren. Vooral degenen onder ons die nog geen sterke basis in de Bijbel hadden en die nog een te kleine gestalte hadden, konden volgens hem beter geen enkele preek van iemand van een andere denominatie beluisteren, lezen of onderzoeken. Dit om te voorkomen dat ze misleid zouden worden.

De pastoor houdt de bijbel vast

Daarnaast noemde de dominee ook vaak bepaalde kerken die we absoluut, koste wat kost moesten vermijden, waaronder de Bliksem uit het oosten. Hij vertelde ons iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Toen de leden van mijn groep dit hoorden, zeiden ze allemaal dat ze die kerk zouden vermijden. De dominee hield ons vaak in preken voor dat, zo lang we de Bijbel maar vaak lazen, regelmatig naar bijeenkomsten bleven gaan, regelmatig geestelijke oefeningen deden, dagelijks tegenover God belijdenis deden en berouw toonden voor onze zonden, en geduldig te allen tijde waakzaam bleven, dat we dan bij de komst van de Heer in het hemelse koninkrijk zouden worden opgenomen. Ik geloofde rotsvast wat hij zei, durfde niet onbekommerd naar andere kerken te gaan om daar naar de preken te luisteren, en deed nauwkeurig wat de dominee zei dat we moesten doen. Daarmee had ik het idee dat ik al een plek had verworven onder degenen die de terugkeer van de Heer afwachtten.

Lees verder Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas

Noot van de redactie: Veel mensen geloven dat in de huidige maatschappij, een eerlijk persoon te zijn betekent dat ze verlies zullen lijden. Duo Ji heeft echter door zijn eigen ervaringen bevestigd dat dit onjuist is. Wanneer hij dingen eerlijk doet op het werk met zijn twee voeten stevig op de grond, vindt hij niet alleen gemoedsrust, maar verkrijgt hij ook erkenning van zijn baas.

Design werk

Ik werkte als ontwerper van patronen in een drukkerij. In een bescheiden kantoor werkten alleen mijn baas, mijn collega Xiaozhang en ik. In de ogen van de baas was Xiaozhang, die daar al meer dan een jaar ontwerper was, een winterharde, humoristische en capabele persoon, en dus vond de baas hem leuk en waardeerde hem zeer.

Toen ik voor het eerst begon te werken, studeerde ik zwijgend hard omdat ik onbekend was met bijna alles, en ik deed mijn best om elke taak uit te voeren die goed was toegewezen door de baas. Later ontdekte ik dat Xiaozhang elke keer snel het werk af maakte dat door de baas was geregeld, het aantal waarvan die vergelijkbaar waren met die van mij, maar ik moest de volgende dag doorgaan. Ziend dat Xiaozhang zijn werk vrij gemakkelijk deed en tijd had om met anderen op internet te chatten, voelde ik de toenemende druk en benijdde ik hem tegelijkertijd. Eens vroeg mijn baas me om te proberen het patroon te maken op de babykleding die hij me gaf, waarvan hij zei, dat wat Xiaozhang eerder faalde te maken. Toen probeerde ik de bron materiaal te vinden, maar ongeveer twee uur later vond ik niets gepast. Na het observeren van het figuur op die kleding, vond ik het monochromatisch en niet erg moeilijk, dus het zou niet te lang moeten duren, zelfs als ik het zelf tekende. Toen begon ik en ongeveer drie uur later had ik het klaar. Tijdens de lunch zei Xiaozhang zachtjes tegen me: ‘Je zou tegen de baas kunnen vertellen dat je het materiaal niet hebt gevonden; op die manier hoef je het werk niet te doen. Waarom tekende je het patroon zo nauwgezet? Het is niet alleen verspilde tijd, maar liet de baas ook denken dat je langzaam werkte.’ Na dit te horen, realiseerde ik me plotseling: Oh, zo ga je elke keer om met het werk. Ik snap het. In de toekomst moet ik slimmer zijn: ik zal de patronen niet zelf tekenen, en in plaats daarvan zal ik de baas vertellen dat ik geen materiaal kan vinden. Maar toen ik zo dacht, voelde ik me ongemakkelijk – is zo doen, niet gek doen? Ik ben een gelovige in God en God vereist van ons dat we eerlijke mensen zijn, dus ik moet ernaar streven om het werk eerlijk te doen.

Lees verder Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Het plezier van het lezen van mythologie en het vinden van de weg naar de hemel

Het pad om gereinigd te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan

Zuster Lily zei: “God zij dank! Je hebt helemaal gelijk. Als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan, moeten we absoluut de kwestie van onze zondigheid oplossen. Dus hoe kunnen we ontsnappen aan onze zondige aard en gereinigd worden? Hiervoor moeten we het werk van de Heer Jezus begrijpen en de resultaten die het heeft bereikt, evenals het pad om de zonde volledig af te werpen. Laten we eerst enkele passages van Gods woorden lezen: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’ ‘Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.’”

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2