Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Gelovigen bidden dat de Heer terugkeert en opgenomen wordt

Degenen die echt in de Heer Jezus geloven, weten allemaal dat de Heer Jezus ooit heeft geprofeteerd dat Hij eens terug zou komen. Dit is een onweerlegbaar feit. Velen denken dat zolang wij echt in de Heer Jezus geloven, ons beeld in een oogwenk zal veranderen en wij Hem in de lucht zullen ontmoeten en worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt. Is onze opvatting in overeenstemming met de wil van God?
Hoe kan Gods rechtvaardigheid echter worden getoont als degenen die maar blijven zondigen, zich vaak verzetten tegen God en geloven in dwaasheid; toch ‘zomaar’ worden opgenomen in het hemels koninkrijk?!

Lees verder Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

De Heer klopt aan de deur. Heb je Zijn stem gehoord?


Het is altijd de wens van de broeders en zusters geweest om naar de terugkeer van de Heer te verlangen. In Openbaring wordt er geprofeteerd: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). De Heer Jezus vertelde ons heel duidelijk dat wanneer Hij terugkeert, Hij aan de deur van ons zal kloppen. Hoe zal Hij precies aan de deur kloppen? Is het dat wanneer Hij op een bepaalde dag klopt aan de deur en zei dat ik Jezus ben, en we Zijn stem hebben gehoord en de deur openen voor Hem? De sketch ‘De Heer klopt aan’ zal ons vertellen over de ware betekenis van de klop aan de deur, zodat we de komst van de Heer niet kunnen verwelkomen. Wil je de Heer verwelkomen? Wij willen je de volgende video aanbevelen om te bekijken.

Lees verder De Heer klopt aan de deur. Heb je Zijn stem gehoord?

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’

Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. De epidemie is weer uitgebroken. Sommige plaatsen zijn weer gesloten. Elke dag kan ik zien uit het nieuws dat het aantal mensen die besmet met virus toeneemt. Om deze reden verlangen broeders en zusters hevig naar dat de Heer terugkeert om hen op te nemen in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan kunnen ze aan het lijden van rampen ontsnappen. Maar weet je hoe we kunnen worden opgenomen? Is het echt als we ons voorstelden dat iemand wordt opgenomen van aarde naar de lucht? Laten we samen naar de Christelijke film ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon. Het zal ons leiden om de ware betekenis van ‘worden opgenomen’ te begrijpen en jou helpen om voor de troon te worden opgenomen in het jaar 2020.

Lees verder Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’

Haar 28 jarige onvergetelijke ervaring

nachten in een kleine zwarte kamer vastgehouden
  • Op 13-jarige leeftijd werd zij gearresteerd omdat zij in God geloofde. Zij werd toen gedurende 1 dag en 2 nachten in een kleine zwarte kamer vastgehouden en sindsdien werd ze vervolgd door de CCP.


Politie ondervraging
  • Op 17-jarige leeftijd werd ze door de CCP-regering veroordeeld als “politieke gevangene”. Dit was omdat ze boeken naar broeders en zusters uit de kerk stuurde, om die reden werd zij daarna in het openbaar geparadeerd.

In de gevangenis
  • Ze heeft vervolging en tegenspoed meegemaakt die 28 jaar heeft geduurd. Elke stap die zij vol bloed, zweet en tranen heeft gezet, was bijzonder zwaar. Gedurende deze periode heeft zij de voetstappen van het Lam nauwgezet gevolgd. Het waren Gods woorden die haar vertrouwen en kracht gaven, waardoor zij de kwade machten van Satan wist te verslaan en God vastberaden bleef volgen, waarmee zij het rechte pad van het leven bleef bewandelen.

Bekijk de volgende christelijke film: ‘Gebrandmerkt’. Deze film zal u inspireren om in uw geloof in God, uw vertrouwen op God te stellen, zodat u om leert te gaan met de verschillende tegenslagen en beproevingen in het dagelijkse leven.

Nederlandse christelijke film ‘Gebrandmerkt’ 28 jaar bloedige, hartverscheurende vervolging door de CCP Li Chenxi heeft van jongs af aan samen met haar ouders bijeenkomsten bezocht en de Bijbel lezen. In 1988, als ze net dertien is, wordt ze gearresteerd tijdens een bijeenkomst, en een dag en twee nachten in een kleine, donkere ruimte opgesloten. Sindsdien is de CCP haar onafgebroken blijven vervolgen. Als ze zeventien is, wordt ze opnieuw gearresteerd, omdat ze boeken met Gods woorden naar andere broeders en zusters in de kerk heeft gestuurd. In een poging om haar de herkomst van de boeken te laten verraden, tuigt de politie haar vader voor haar ogen af en paraderen ze met haar als ‘politieke gevangene’ over straat. In 1996 komt de politie Li Chenxi opnieuw arresteren. Ze heeft geen andere keus dan haar woonplaats te ontvluchten en een bestaan als vluchteling te leiden. Doordat de CCP-politie haar hele familie alsmaar lastigvalt en intimideert, leven ze voortdurend in angst. De onafgebroken druk en angst maken dat haar moeder geestelijk instort en haar toch al ziekelijke vader nog verder achteruitgaat door de wrede aframmelingen van de politie. Zo raakt een ooit gelukkig gezin verscheurd. Terwijl ze op de vlucht is, gaat Li Chenxi samen met broeders en zusters op pad om het evangelie in het hele land te verspreiden. Ze hebben te lijden onder het schrikbewind van de CCP en worden keer op keer gedwarsboomd en gearresteerd. Sommige broeders en zusters worden gearresteerd en vervolgens wreed gefolterd. Sommigen worden doodgeslagen en anderen worden tot meer dan tien jaar celstraf veroordeeld. Eind 2012 wordt Li Chenxi opnieuw gearresteerd bij het uitdragen van het evangelie, waarna ze vier lange maanden wordt ondervraagd, onder druk gezet om te bekennen en gehersenspoeld.

Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

  • Christenen prijzen de Heer en kijken uit naar zijn terugkeer
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de aankondiging van de Heilige Geest
  • Christenen zingen lofzangen om de Heer te loven
  • Christenen verwelkomen de terugkeer van de Heer

Weet je dat? God is al in het geheim gekomen vóór de rampen om mensen te redden
In het stadium met de frequente rampen voelen veel mensen zich hulpeloos en raken in paniek. Ze verlangen meer ernaar om de Heer spoedig te verwelkomen. Maar hebben we ooit gedacht dat de profetieën over de komst van de Heer al vervuld zijn, maar waarom hebben we Hem nog niet verwelkomd? In feite is de Heer al in het geheim teruggekeerd en heeft Hij de woorden uitgedrukt om werk uit te voeren en om mensheid te redden. Wanneer je dit nieuws hebt gehoord, verras je misschien of twijfel je. Maar als we Christus willen verwelkomen, moeten we nederig zoeken en als armen van geest zijn. Omdat in de Bijbel staat: “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (MATTHEÜS 5:3). Wil je de verschijning en het werk van God weten? Kijk naar de Christelijke documentaire | Het verschijnen en werk van Almachtige God: een geschiedenis van de geboorte en groei van De Kerk van Almachtige God – aflevering 1. Het zal jou antwoord vertellen.

Lees verder Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken?

Wij bevinden ons nu in de laatste dagen. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen, de profetieën met betrekking tot de wederkomst van de Heer zijn in wezen vervuld. Verlang jij er ook naar dat de Heer Jezus zo spoedig mogelijk terugkomt? God zegt: “Gods zesduizend jaar durende managementplan loopt ten einde en de poort van het koninkrijk is geopend voor iedereen die op zoek is naar de verschijning van God. Geliefde broeders en zusters, waar wachten jullie nog op? Wat is het dat jullie zoeken? Wachten jullie op de verschijning van God? Zijn jullie op zoek naar de voetafdrukken van God? Hoe wordt naar de verschijning van God verlangd! En hoe moeilijk is het om Gods voetstappen te vinden! In een tijdperk als dit, in een wereld als deze, wat moeten we doen om getuige te zijn van de dag van Gods verschijning? Wat moeten we doen om de voetafdrukken van God te volgen? Dat soort vragen komt op bij alle mensen die wachten op de verschijning van God. Jullie hebben ze allemaal meerdere malen overwogen – maar met welke uitkomst? Waar verschijnt God? Waar zijn de voetafdrukken van God? Hebben jullie de antwoorden gevonden?

Broeders en zusters; dubben jullie ook met deze vragen? Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken? Waar zijn Gods voetstappen dan te vinden? Ik moet denken aan het volgende Musical Drama: ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ Broeders en zusters tonen in dit beeld verschillende houdingen in hun reacties als zij horen dat de Heer Jezus is teruggekeerd… Laten wij kijken hoe deze broeders en zusters Gods verschijning hebben ontdekt en hoe zij God hebben verwelkomd en in Gods voetstappen zijn gaan treden.

Lees verder Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken?

Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen

Nadat de kerk gewelddadig was gesloopt …
Aan het begin van de film was een groep CCP-gewapende politie volledig bewapend en omringden ze een Drie-Zelfkerk. Wat willen ze doen? Ze bereiden zich voor om de kerk gewelddadig te verwijderen en er staat een grote graafmachine naast hen te wachten op de instructie van de CCP-politieleider. In opdracht van de politieleider, begin de graafmachine werken. Waarover zijn sommige christenen erg opgewonden en wilden blokkeren. Op dit moment beginnen de gewapende politieagenten, gewapend met wapenstokken, de ongewapende christenen te slaan. De scène is erg tragisch. Die christenen zien persoolijk hun kerk vallen. Het kruis is ook gevallen. Nadat de kerk instort, beginnen ze diep na te denken: waarom hebben we zoveel jaren voor de CCP gebeden en de CCP heeft niet verzacht voor de vervolging van religieuze overtuigingen, integendeel, ze zijn onze kerken gesloopt, is het echt naar Gods wil om voor de CCP te bidden?

Gelovigen biddenChristenen communiceren op de hooizolder

De kerken zijn doelbewust door de CCP gesloopt. De christenen ontwaken hierdoor uiteindelijk.
Chen Songen zei: “We werden allemaal door de dominees en ouderlingen misleid en beheerst door Satan. Wij hebben onze getuigenis verloren. Het heeft ons de ondergang van onze kerk, ons gebedshuis gekost, voor wij het eindelijk inzagen. Maar vandaag heeft God ons echt gered en geholpen om aan Satan te ontsnappen. Nu hebben wij eindelijk weer hoop op redding. Het is goed dat onze kerk is gesloopt. Anders waren wij zonder het te weten verdoemd.” Hoe is hij ontwaakt? Blijf kijken 👉 christelijke film

Lees verder Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen

‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

🌷🌷Hallo broeders en zusters, verlang je naar de wederkomst van de Heer Jezus? Hier wordt gezegd dat er een groep mensen is dat het bruiloftsfeest van het Lam al heeft bijgewoond. Weet je hoe ze de Heer verwelkomden? Zou je de Heer willen verwelkomen en het bruiloftsfeest van het Lam willen bijwonen? Laten we eens kijken hoe de hoofdpersoon het heeft ervaren en herkend. Ik deel christelijke film met jullie 🎬🎬

Nederlandse gospel film ‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

Lees verder ‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

💎💎Nieuwe ontdekking! Er zijn twee manieren waarop de Heer terugkeert. Wat de wederkomst van de Heer betreft, denken veel mensen dat de Heer op de wolk zal neerdalen. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop de Heer terugkomt. De andere manier is dat de Mensenzoon neerdaalt. De Heer Jezus zei: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (LUKAS 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (LUKAS 17:24-25). God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen.” Hieruit kunnen we opmaken dat de Heer zal incarneren als de Mensenzoon om terug te komen. Misschien zal je zeggen dat de Heer zal incarneren als de Mensenzoon, maar hoe zal de profetie met betrekking tot de terugkeer van de Heer in het openbaar op de wolk worden vervuld? Maak je geen zorgen. De volgende prachtige clip zal jou het antwoorden.

Nederlandse gospel film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 2 – Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

Lees verder Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

Wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht?

Toen ik in de Heer geloofde, als we pratten over wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht, waarvan zijn er broeders en zusters van de kerk twee meningen:

Mening 1: Hoewel we nu zonden hebben en we vaak zonden begaan, maar we geloven in de Heer, Hij had onze zonden vergeven en behandelde ons niet langer als zondaar. Volgens het woord van Paulus: “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1 KORINTHE 15: 52-53) Wanneer de Heer komt, zal Hij ons beeld veranderen in een ogenblik en ons brengen naar het hemelse koninkrijk.

Mening 2: Degenen die gered zijn door geloof maar die vaak kunnen zondigen, zijn niet gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.  De Heer zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEÜS 7:21) “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1PETRUS 1:16) Het is te zien dat niet iedereen die in de Heer gelooft het koninkrijk van God kan binnengaan, alleen degenen die Gods wil doen, en die corrupt is gereinigd, kan Gods koninkrijk binnengaan. We weten allemaal dat Jezus de Heer van het koninkrijk van de hemel is. Moeten mensen volgens de woorden van de Heer of de woorden van de mensen als ze het koninkrijk van de hemel willen binnengaan?  Beste vrienden, hoe denken jullie ervan, 

Kijk naar de volgende Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2).